Foto på Margot Wallström: Torsten Hallberg / norden.org / Wiki Commons

Fornuft_ingress1Under Regeringen Reinfeldt blev Carl Bildt den första utrikesministern som startade en blogg (Alla dessa dagar) där man kunde följa hans dagliga arbete. I denna kunde man flera gånger läsa Bildts utvecklade resonemang i aktuella frågor, vilket säkert uppskattades av många som var intresserade av utrikespolitik. Skillnaden på ett blogginlägg och en twitter-tweet är antalet tillåtna tecken, där en tweet bara klarar 2-3 meningar. Det är inte heller ovanligt att man i jakten på klick och delningar spetsar till budskapet för att få bäring. Tweetens korta längd ökar sannolikt även risken att publicera ogenomtänkta saker. Det är också en av anledningarna att Oberoende Förnuft ligger någon dag efter i vad vi skriver om aktuella händelser, ämnet behöver sjunka in och mogna någon dag.

Turkiet och sex med minderåriga
Det var i veckan som den turkiska författningsdomstolen kom fram till att lagen om sex med minderåriga stider mot landets konstituion. Bakgrunden som inte framkommit i svensk media handlar om att man idag får 16 års fängelse (alltså inte upp till) om man våldtar ett barn under 15 år, motsvarande siffra i Sverige är minst 4 år och högst 10 år. Det författningsdomstolen tycks ha uppfattat som problematiskt handlar om att en 52-årig man som våldtar en 14-åring erhåller samma straff som en 15-åring som t om har samtyckessex med sin 14-åriga flickvän. Därför har man förklarat att man vill kunna (likt Sverige) ha en variation i straffet som t.ex. kan användas om gärningsmannen nu skulle vara 15 år. Man bör också nämna att man varken upphävt den gamla eller stiftat någon ny lag, det enda man gjort är att man kritiserat den aktuella lagstiftningen utifrån ovan nämna resonemang.

Wallströms tweet
“Turkish decision to allow sex with children under 15 must be reversed. Children need more protection, not less, against violence, sex abuse.”

Det är alltså uppenbart att Wallström inte förstått vad författningsdomstolen egentligen haft synpunkter på när hon skridit till orden på twitter. Wallström tycks alltså tro att detta handlar om barnäktenskap, något alla civiliserade människor tycker är förkastligt. En svensk utrikesminister bör agera och kritisera om länder inför lagar som tillåter övergrepp på barn, speciellt om dessa skulle vara kandidatländer till EU. När det dock visar sig att hon är felaktigt påläst blir detta både pinsamt och skadligt för de bilaterala och diplomatiska relationerna mellan våra länder. Därför är Wallströms felbedömning pinsam när den uppenbarligen bygger på en felaktig tolkning. Wallström behöver därför radera twitterappen i mobiltelefonen, för att istället ägna tiden att sätta sig in i aktuella ämnen innan hon t.ex. fördömmer andra länders lagstiftningar, speciellt när dessa inte blivit förändrade utan bara kritiserade på goda grunder.

Wallström ångrar inte sitt uttalande
Det är en styrka att kunna be om ursäkt, alla gör vi bort oss då och då. Desto mer prestige man har, desto svårare tycks denna uppoffring bli för svenskar. I t.ex. Asien ser det helt annorlunda ut där den personliga hedern är av helt central betydelse.  Kanske är det ett typsikt svenskt beteende att inte kunna be om ursäkt? Det är nog inte någon som vill att utrikesministern ska be om ursäkt att sex med minderåriga är fel, däremot bör hon säga att hon missförstått författningsdomstolen uttalande; inte minst av diplomatiska skäl. Det är inte proffisionellt handlande att försämra länders relation på felaktiga grunder. Handen på hjärtat, hur mycket av en prestigeförlust vore det? Snarare är det väl ännu mer av en prestigeförlust att inte göra det? Visserligen skulle en ursäkt försvåra relationen till högljudda grupper i Sverige som inte läser relevant nyhetsrapportering eller vill ta den till sig, kanske finns det även en och annan radikal tok som skulle tolka det som att Wallström försvarar barnäktenskap. Som princip ska man dock inte bedriva diplomati efter radikala personers tolkning, istället bör man se det större perspektivet, dvs. agera som ett smörjmedel mellan två kuggar.

Förövrigt skrev vi en artikel om att Statsminister Löfven också borde fokusera på landet, istället för att twittra. Läs gärna den också!

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook