Retorik i termer om “mansplaining” skadar både samhället och företag

Fornuft_ingress1För två veckor sedan startade fackförbundet Unionen en kampanj för alla som blivit utsatta för manliga härskarteknik, s.k. “mansplaining” (kombination av man och explanation). Det finns inget positivt som kan komma ur att man börjar prata i dessa termer, utan begreppet skadar endast samhället genom polarisering. Det säger sig självt att en man (eller kvinna) i en ledande position kommer att behöva ge sina underställda (män som kvinnor) instruktioner för att företaget ska kunna gå bra. Könsretorik i termer om “mansplaning” kommer endast att försvåra för chefer att leda personalen, vilket i sin tur kommer införliva en söndrad företagskultur, vilket kommer få anställda att må sämre vilket i sin tur kommer drabba företagen negativt. För övrigt kan man fråga sig vad dessa “retorikexperter” fyller för positiv funktion i samhället?

Sjunkande pisaresultat
Tittar man på samhället kommer vi snarare behöva både mer och inte mindre mans- och womensplaining, dvs. chefer som lär sina nyanställda saker; detta blir särskilt viktigt i ett samhälle med sjunkande studieresultat. I ett välmående företag ska chefer ge anställda instruktioner om dessa på en arbetsplats gör fel, eller behöver en push i rätt riktning. De som då blandar in skadlig könsretorik försvårar endast debatten, och försämrar företagens möjligheter att utföra ett bra arbete. Vilket kommer att vara än mer avgörande när de anställdas ryggsäck av kunskap minskar desto mer tiden går.

Är man förtryckt om man inte vet att man är förtryckt?
…eller när uppstår förtrycket? Hur kommer det sig att människor inte sjukskrivit sig de senaste 100 åren av detta fenomen? Lyssnar man på debatten idag kan man få känslan av att kvinnor generellt vantrivs på sina arbetsplatser, något som är motsägelsefullt när man hör om t.ex. kvinnliga pensionärer som faktiskt trivts på sina arbeten. Kan man då dra slutsatsen att de inte blivit tillrättavisade? Troligen inte eftersom att de gamla företsstrukturerna tenderade att vara mer funktionsdrivna (pyramidformade) dvs. man var tydligt underställd sin chef, jmf. med idag när man jobbar mer i “matrix-struktur” med flera olika överordnade till varje anställd (ex. produktionschef och försäljningschef). Därför kan man alltså landa i slutsatsen att dessa personer inte varit förtryckta, för de har inte identifierat sig som förtryckta; eftersom att de inte tänkt i dessa banor.

Uppmuntra kunskapsspridning
Nuförtiden finns det många människor som inte har något eget område som de är bra på, istället ägnar de sin fritid framför (fördummande) nöjesunderhållning på TV; och inte sällan är också den psykiska hälsan i ett vacklande tillstånd. Humor idag bygger dessutom på att man skrattar åt andra istället för med andra människor. Sen finns det personer som istället ägnat mycket tid åt att sätta sig in i komplicerade saker som de inte förstår, just för att få kunskap. Personer som besitter kunskap och berättar om det för andra utövar varken makt eller ställning; dessa delar med sig av sig själva för att ge andra ett rikare liv. Dessa personer ska vi uppmuntra oavsett om de är män eller kvinnor, för de för samhället framåt. S.k. “retorikexperter” som står i SVT och talar om härskarmönster och könsstrukturer kring personer som sprider kunskap bör vi avlägsna från “public service” för de tillför ingen service till publiken, istället bringar de konflikt till samtalstonen och medieklimatet. Dessutom får de människor som inte besitter kunskap att känna sig förtryckta, när de inte känt sig så tidigare. Vi människor blir offer av våra egna tillkortakommanden, inte  pga. andras ansträngningar och framgång. Lösningen på problemet med s.k. mansplaning och womansplaning är alltså att vi ska uppmuntra fler och inte färre att skaffa sig utbildningar och kunskap, inte kriminalisera de som vill andra väl som (kvinno)förtryckare.

Rimligen bör man också varsla anställda om uppsägning om dessa försämrar arbetsklimatet genom att sprida uppfattningar som skadar företagen. Lenin talade om “nyttiga idioter”, dvs. personer som inte förstod att de kunde användas för att springa andras politiska ärenden. Dessa är tyvärr vanligt förekommande i debatten, då dessa tror sig göra något positivt utan att förstå att de söndrar både företag och samhället. Därför är det också viktigt att vi tar diskussionen och försöker ge dessa individer en bredare bild, så även i s.k. public service. När man dessutom talar om utländsk desinformation, kan man fråga sig vem som tjänar på att våra företag får problem i termer av ledarskap?

Har du inget emot en snigel på ögat eller tycker SVT drivs i fel riktning?
https://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Avanmalan/

Läs gärna mer på:
http://www.unionen.se/om-unionen/aktuellt/fragor-och-svar-om-unionens-mansplaining-kampanj

För två veckor sedan startade fackförbundet Unionen en kampanj för alla som blivit utsatta för manliga härskarteknik, s.k. “mansplaining” (kombination av man och explanation). Det finns inget positivt som kan komma ur att man börjar prata i dessa termer, utan begreppet skadar endast samhället genom polarisering. Det säger sig självt att en man (eller kvinna)…

Kommentera utan Facebook