Pressmeddelande: Oberoende Förnuft startas om till Frihetliga Förnuft

Då vår plattform länge försökt att spegla den politiska debatten har vi under de år tidningen existerat låtit namnet spegla vår samtid. Tidningen startades en gång i tiden som Borgerliga Förnuft men när Alliansen och Vänstern ingick den antidemokratiska Decemberöverenskommelsen (DÖ) var det något denna tidning inte kunde stå bakom, och antog därför namnet Oberoende Förnuft samtidigt som vi distanserade oss från Moderaterna. Fram tills nu tycker vi namnet speglat sin samtid, en oberoende tidning som inte tagit politisk ställning för något parti eller sak mer än monarkin. När vi nu ser stora attacker på yttrandefriheten där big tech-företag stänger ner konservativa tjänster som Parler (ett Twitter som inte raderar konservativa), eller President Trumps konton, ledare av den fria världen bli raderad tåls det att fråga om vi i frågor om yttrandefrihet och pressfrihet är oberoende? Är du som läser detta pressmeddelande oberoende i frågan om större företag har rätt att radera exempelvis SwebbTV eller andra tidningar som har en kritisk åsikt?

När Facebook för några år sedan ändrade i sina algoritmer innebar det för vår del att vi tappade 90 % av vår trafik över en natt, en delning blev nämligen inte lika värdefull eftersom personens vänner inte kunde se den utan att besöka vederbörandes profil. Därför tåls det att fråga huruvida tidningen, du och jag ska stödja plattformar som bedriver STASI-verksamhet eftersom dessa anser att våra åsikter kring exempelvis reglerad migration är mindre värda? Varför ska vi stödja och betala pengar till dessa fångvaktare, när vi istället kan söka oss till andra plattformar som faktiskt vördar det fria ordet? Därför startar nu Oberoende Förnuft om under namnet Frihetliga Förnuft för att hedra friheten att själv kunna välja vad vi vill skriva och vem vi vill läsa, vi kommer även att mer aktivt ta ställning för de personer eller rörelser som delar vår problembeskrivning.

Det finns de som anser att det fanns press- och yttrandefrihet i DDR, och dessa är/var inte obotliga lögnare utan personer vars tankar och drömmar fanns inom det rostiga socialistiska fängelsets fyra väggar till värdegrund; dvs. åsikter som tolererades av regimen. På samma sätt finns det svenskar som idag anser att Sverige är ett av de länder med högst yttrandefrihet, dessa individer är likt de mentalt inlåsta östtyskarna fångade inom vänsterns åsiktskorridor; de har aldrig utmanat den och därför bär de på dessa uppfattningar. Vi som sett algoritmerna krossa starka tittarsiffror över en natt, sett när public service omskriver oss alternativmedier som prostituerade eller rent av hatiska, eller t.o.m. fått se sin plattform blivit raderad har garanterat en annan uppfattning. Yttrande- samt pressfriheten är nämligen under attack, därför tar vi nu ställning för de friheter människor under 100-tals år slagits för; försvinner dem (vilket de gör snabbt) så kommer de inte tillbaka utan revolution.

Inom Sovjetunionen kom dessa som Perestrojka (dvs. friare val att du kunde välja fler kandidater och marknadsekonomi där du kunde bestämma vem du vill handla av) och Glasnost (ökad tryck- och åsiktsfrihet) att krossa regimen eftersom människor tilläts diskutera fel i samhället; här ser vi idag att s.k. liberaler och socialister driva både omvänd Perestrojka och Glastnost. Mindre valfrihet, mer censur och deplattformering, färre kandidater, åtal om hets mot folkgrupp om du kritiserar religioner, mindre mångfald i åsikter samt införande av mer planekonomi och minskad åsiktsfrihet. Det här tycker vi är fel, och därför startar vi nu om tidningen namn för att istället stå upp för de friheter som åtminstone tidigare kännetecknat vårt land och civilisation.

Vi hoppas att vi har ditt stöd för denna omstart, den rör nämligen oss alla oavsett vart du befinner dig politiskt; må bästa argument vinna.

Då vår plattform länge försökt att spegla den politiska debatten har vi under de år tidningen existerat låtit namnet spegla vår samtid. Tidningen startades en gång i tiden som Borgerliga Förnuft men när Alliansen och Vänstern ingick den antidemokratiska Decemberöverenskommelsen (DÖ) var det något denna tidning inte kunde stå bakom, och antog därför namnet Oberoende…

14 kommentarer

  1. Pingback: 다시보기
  2. Pingback: magic boom bars
  3. Pingback: aksara178

Kommentera utan Facebook