Världen befinner sig i lågor. Aldrig någonsin har det varit så mycket misär som vi idag kan se.

Jag tänker inte gå in i detalj i denna fråga, däremot lite mer siffror som kan vara intressanta att beakta.

Det som vi kan konstatera är att den moderna världen aldrig någonsin har haft en så pass stor flyktingström som den har i dagsläget.

Sett till det totala antalet som flyr, är det relativt få som söker sig till EU. I år, 2015, beräknas det bli cirka 800 000 personer.

Siffran ska jämföras med fjolåret, 280 000 personer. Dessutom tror man att denna siffra de närmaste åren kommer att öka ytterligare.

Men, hur ser det då ut för de som tar sig till EU:s gränser?

Jo, 2/3 av dessa hamnar i antingen Tyskland eller Sverige.

Resterande länder i Europa är inte intresserade av att ta sitt ansvar för flyktingströmmen. Ungern har till och med byggt ett 18 mil långt stängsel för att förhindra flyktingströmmar in i landet.

I ett reportage läste jag hur en flykting uttalade sig om detta:
– ”Jag förstår inte varför Ungern bygger detta. Vi ska ju ändå till Tyskland eller Sverige!”.

Varför är det så? Jo, personer som kommer från Syrien får per automatik permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Andra EU-länder, som t.ex. Danmark, går till och med ut med ”reklam” om hur svårt det är för flyktingar att komma till deras land.

Men hur kommer det sig att inte andra EU-länder tar sitt ansvar för rådande situation?
Jo, nu har man faktiskt ”börjat”, även om det jag skriver nedan känns som en stor portion av ironi.

Resterande 26 medlemsländer förutom Tyskland och Sverige ska nu, efter hårda påtryckningar mot Eu-kommissionen, ta emot 40 000 flyktingar… tillsammans…  på 2 år!

Alltså, 26 länder delar på 20 000 per år. Skillnaden blir väldigt påtaglig. Om alla resterande länder delat på dessa 20 000 personer per år, hade de tagit emot 779 personer per land.
Lilla Sverige tar emot 100 000 per år.

Sverige tar emot 128 gånger så många, än vad varje EU-land förutom Tyskland tar emot.

Räknar vi det totalt sett av vad dessa 26 länder tar emot, tar Sverige emot 5 gånger så många.

Rimligt? Är det svårt att förstå att detta inte är hållbart i längden? För denna siffra kommer att öka framöver, det visar samtliga prognoser.

Sverige pratar om akut bostadsbrist. Det blir svårt att hinna med dessa saker. Under 3 års tid måste Sverige bygga ett nytt Malmö för att enbart husera antalet flyktingar som kommer hit.

Självklart ska alla dessa människor som kommer från krig och elände få hjälp. Men det måste till ett gemensamt ansvar.

Hur löser man detta då? Ska vi fakturera de andra EU-länderna för det ansvar de inte tar? Ska vi få gratis arbetskraft för att bygga ett nytt Malmö löpande vart 3:e år?

Så kommer det knappast att bli. Det är vi skattebetalare som får stå för hela notan. Vi kan inte räkna med ekonomiskt stöd från EU-länderna.

Det är när man ser dessa siffror och reflekterar mot resten av Europa som det kanske sticker lite extra i ens ögon när man sedan får höra – ”Öppna era hjärtan!”.

Det blir inte bara att ”Öppna era hjärtan”, utan också ”Öppna era plånböcker”.

Välkommen till landet utan gränser – Sverige!

Av Kristian Jönsson

Redaktör

Kommentera utan Facebook