Nazism är inte höger, så här ser det verkliga ideologiska ramverket ut. Skolböckerna ljuger!

Under årets första maj kunde vi som vanligt höra statsminister Löfven varna för högerextremism, vilket han säger för att han är djupt okunnig inom ideologi. Idag försöker även SVT lura på folket en skala som de kallar GAL-TAN som är en utveckling av högervänster-skalan men som mycket ohederligt kopplar samman ideologier som inte har något med varandra att göra; allt för att skjuta Svarte-Petter på meningsmotståndare dvs. demonisera högern i ond mot god. Till att börja med måste vi diskutera vad skiljer vänster från höger och vart på detta spektrum nationalismen respektive globalisering återfinns?

Socialism vs. Laissez Faire (uttalas les fair)

En person som är höger, det den här redaktionen kallar Laissez Faire (vilket betyder låt gå) vill att fria individer ska bestämma över sina egna liv och att fria företag ska handla på fria marknader. Enkelt uttryckt ska staten spela så liten roll som möjligt, den ska ge service åt medborgarna och företagen; inte styra dem. Därför vill en person som är höger ha låg skatt, avregleringar, fri lönesättning, inget fack, själv bestämma vilken läkare eller skola man ska gå till etc. Mot detta står socialisten och vänstermänniskorna som anser att staten ska bestämma, “laget före jaget”, som vill ha hög välfärdsstat med höga skatter, en stor offentlig sektor att anställa människor i, vinster i företag anses som girigt etc. Man kan sammanfatta det som en ideologi som i alla frågor attackerar individens valfrihet och demoniserar dessa som egoister eller förtryckare. Socialister tar därför ofta höga moraliska utgångspunkter, vilket är viktigt när man ska avkräva andra deras pengar i skatt; exempelvis kan man skylla på global uppvärmning eller andra påhittade orättvisor. Hur skulle vi annars acceptera ett bensinpris där ca 64 % är skatt plus moms och där man köper varan med redan skattade pengar?

Var Adolf Hitler vänster eller höger?

I Löfvens primitiva tankegång är alltså nationalism en högeridé, vilket blir mycket fel eftersom den kan uppstå på båda sidor. Om vi tar Hitler och bortser från hans nationella idéer om rasbiologi, tysk överhöghet och bara tittar på honom från ett höger-vänster perspektiv är det mycket tydligt att han är radikalt vänster och supersocialist. Han ville skapa sin egen fackförening, han tog kontrollen över företagen och marknaderna (även om han pragmatiskt lät äganderätten ligga kvar), hög välfärdsstat, krossad yttrandefrihet, inga friheter för individen (fel musiksmak och man sattes i fängelse) dvs. staten (partiet) var viktigast och skulle bestämma allt. Vi kan alltså konstatera att Hitler inte stod upp för några som helst högeridéer.

Nationalism vs. Globalism

Det faktum att Hitler kallade sig nationalsocialist kännetecknar att Nationalismen kan förekomma bland socialister, vilket Hitler var ett utmärkt exempel på. Således tåls det att fråga hur en höger-nationalist resonerar? Uppenbart landar vi då i människor som tror på fria företag och marknader, individens frihet men kombinerar det med nationalism eller kanske ren rasism. Den här rörelsen heter “alt-right” och kan i sina radikalaste hålor vara lika mycket nationalister som nationalsocialisterna (nazister) men de står på helt olika sidor av vänster-högerskalan. Dessa kan därför hitta enighet i nationella tankar, men ser väldigt olika på hur stor roll staten ska spela i människors liv. Motsatsen till Nationalism är Globalism där tanken är att flytta makt till EU, FN eller andra globala institutioner en rörelse som blivit allt mindre demokratisk; eftersom det är mycket svårt att ha en byråkratisk världsdemokrati där människor känner förankring. Hur mycket kan du och jag påverka i FN? Har dom ens en förslagslåda? Tittar man på Liberalism som grundidé handlar den om att föra makten till det egna folket, vilket går stick i stäv med de som kallar sig liberaler idag som går till val på att flytta makten till exempelvis EU; det är inte liberalism och därför skriver ObF-redaktionen “liberaler” när vi talar om detta parti/rörelse. På samma sätt är kommunismen en globalistisk rörelse där makten ska samlas i internationaler, och kamrat-tanken istället för nationalstatstanken ligger i fokus; dvs. både “liberaler” och “kommunister” vill beröva folket inflytande till förmån för globala påfund.

GAL-TAN:s mycket bedrägliga tankefälla

I GAL-TAN tillskillnad från vår modell associerar man ihop fler begrepp med Globalism och Nationalism genom att skapa oheliga allianser. I Nationalismens fall placerar man ihop det med Traditionalism och Auktoritära rörelser, vilket är väldigt fel eftersom dessa värden kan uppstå överallt. Tar man en person som Josef Stalin var det en mycket auktoritär individ, men han var varken traditionalist eller nationalist utan kommunist (dvs. Socialist och Globalist). Är man för traditioner som jul och nyår, eller man kallar sig nationalist kan man vara from som ett lamm, det finns ingenting som säger att man måste vara auktoritär. På samma sätt kan man säga att man som Grön – Alternativ – Libertär/Liberalism (globalism) också kan vara auktoritär eller hylla vissa traditioner som exempelvis jul. Bygger miljörörelsen koncentrationsläger för köttätare eller feministerna för ogifta män, är dessa rörelser trots sin “godhet” auktoritära; lyssnar man exempelvis på Greta Thunberg finns det klara inslag av auktoritära idéer som rädsla i hennes budskap och retorik.

Tittar man på denna modell är den till skillnad från GAL-TAN helt logisk, eftersom boxarna även klarar att visa partiernas olika falanger. Att plotta partier som punkter är mycket missvisande, för man missar att det finns en spännvidd. Tittar man på Sverigedemokraterna är de glada i välfärdssatsningar och höjd A-kassa (dvs. vänsteridéer), samtidigt vill de sänka skatten och ha högre straff (vilket är mer höger). Moderaterna har både ny-moderater som Reinfeldt som ligger åt det globala hållet (Q4), och konservativa (Q2) som har gemensamma beröringar med både SD och KD. “Liberalerna” hör hemma i Q4 men har gemensamma beröringspunkter med Socialisterna i Q3 (steget till konservativa Q2 är dessutom långt bort). Inom Centern finns det personer som ligger nära Socialdemokraterna, samtidigt som andra ligger närmare Liberalerna. Inom Socialdemokraterna finns det människor som är väldigt vänster, som har mycket gemensamt med Vänsterpartiet; samtidigt som det finns vissa som åtminstone förr i tiden har haft nationalistiska idéer (Q1) exempelvis makarna Myrdal och Per-Albin Hansson. FI:s tankar bygger uteslutande på Karl Marx men genom att byta ut arbetarklassen mot genus har man moderniserat budskapet; tyvärr har många låtit sig luras genom åren.

Spara gärna ner vår modell och skicka den till vänner, eller dela på Facebook. Vi måste få människor att tänka om, och inse att det är djupt ohederligt för att inte tala om felaktigt att en socialist som Löfven försöker para ihop högern med sin nationalsocialistiska kusin. Det är också bättre att omskriva nazister som nationalsocialister för att försvåra för andra socialister att flytta dem från Q1 till Q2.

Under årets första maj kunde vi som vanligt höra statsminister Löfven varna för högerextremism, vilket han säger för att han är djupt okunnig inom ideologi. Idag försöker även SVT lura på folket en skala som de kallar GAL-TAN som är en utveckling av högervänster-skalan men som mycket ohederligt kopplar samman ideologier som inte har något…

7 kommentarer

  1. Hej. Jag skulle veta vad ni få allt ifrån som ingen annan svensk har hört. Jag vill veta vad ni får källfaktan från???? Skriv gärna ut det, annars är det inte någon som tror på er.

  2. Extremvinkling och jag vet inte något om den här sajten öht, men det räcker att läsa ett stycke för att förstå att det är skrivet av en högermänniska.

Kommentera utan Facebook