Monas och Sveriges plan att bekämpa terror

STOCKHOLM 150304 Mona Sahlin, Nationella Samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Foto: Sören Andersson COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON
STOCKHOLM 150304 Mona Sahlin, Nationella Samordnaren mot Våldsbejakande Extremism
Foto: Sören Andersson
COPYRIGHT SÖREN ANDERSSON

Fornuft_ingress1Man kan fråga sig om Mona Sahlin verkligen är rätt person att leda landet mot terror och extremism. Personligen gick jag ut och krävde hennes entledigande för ganska exakt en månad sedan då det för mig var uppenbart att hon är fel person för uppdraget. Under denna månad har Sahlin presenterat en rad förslag som vi kommer reflektera över nedan. Dessa förslag har gjort mig stärkt i min övertygelse att hon inte är lämplig för detta uppdrag.

 

Den nationella stödtelefonen sponsrad av Röda Korset.
Det finns idag familjer som delats pga. delade sympatier för synen på ISIL. I dessa fall finns det säkert behov, men det är nog långt från alla som är villiga att delge myndigheter information om sina släktingar. Jag tror det är ganska naivt att tro att denna stödtelefon kommer att kunna förhindra krigs/terror-handlingar i Sverige. Möjligtvis kan den ge stöd till de som har tendenser. En relevant jämförelse är väl att fråga hur många föräldrar som kontaktar myndigheterna för att barnen sympatiserar med nazism?

Kommunerna ska ta fram en lokal handlingsplan

Jag tror man är väldigt naiv om man tror att kommunerna ska kunna bekämpa terrorism. För det första finns inte denna typ av kunskap eller kompetens hos våra kommuner, och för det andra så kan man ju fråga sig hur många som kommer börja läsa handlingsplanen om det väl smäller? Jag tror att många civila tjänstemän som tvingas ta ledartröjan under ett pågående attentat följer magkänslan och inte någon handlingsplan när de fattar beslut. Dessutom kan man rimligtvis fråga sig hur kommunerna ska klara av att bekämpa terrorism, när de inte ens kan hantera skolan?

 

Kunskapshus om jihadism-vänster-höger extremism
I kampen mot extremism har man beslutat att bygga kunskapshus i Örebro, Borlänge, Göteborg och Stockholm. Jag ställer mig frågan på det generella planet om det är klokt att slå ihop all form av extremism för att inte utmåla någon som värre än den andra? Frågeställningen som jag ser den bör vara hur bekämpar vi och motverkar vi mest effektivt terrorism? Visserligen har dessa grupper den gemenamma faktorn att man sluter sig och således radikaliseras. Ska man lyckas få någon jihadistsympatisör att tänka om måste man göra detta på deras egen planhalva, detta går inte att åstadkomma med t.ex. bomber. Man behöver istället  uppmuntra personer som är pålästa på islam att ta debatten dvs. försöka avkoda de som gör stränga tolkningar. Således tror jag man tänker helt fel när man i social media går ut och säger att “detta inte är islam”, då vill man inte inse eller saknar kapaciteten att ta in vad som sker. Dessutom har man då inte en chans att nå fram till de personer som radikaliseras, man behöver alltså få till en dialog för att få dem till samtalsbordet. Vänster-höger extremism handlar om andra faktorer, och har andra receptkurer.

 

Vilka förslag borde Mona Sahlin presentera?
Det finns flera viktiga saker man måste göra. För det första kan man inte räkna med att nära anhöriga ska ange sina käraste utan man måste ha en underrättelsetjänst som fungerar. Det kan handla om signalspaning, men också med hjälp av t.ex. infiltration. Samarbete med andra länder är också viktigt, både vad gäller erfarenheter men även kring utbyte av underrättelse. Dessutom behöver man få på plats en tydlig lagstiftning där det kostar många år bakom lås och bom att förbereda sig för terrorbrott. Man behöver se till att man förlorar sitt svenska medborgarskap om man åker utomlands och deltar i terroraktiviteter. Som jag även nämnde ovan behöver man också ge medieutrymme för fredliga krafter inom respektive gren som faktiskt kan tala till de här ungdomarna (vilket det oftast handlar om) på ett sätt att de lyssnar. Varför ser vi t.ex. inga IS-avhoppare som lyfts fram i media? Många minns kanske Pingstpastorn Åke Green som blev dömd i tingsrätten för hets mot folkgrupp för ett uttalande om cancersvulster kopplat till homosexualitet. Visserligen friades Green i både hovrätten och högsta domstolen men frågeställningen kring vad man kan säga till sin församling är något man behöver titta på. I sammanhanget är det viktigt att slå vakt om både yttrandefriheten, religionsfriheten och mötesfriheten. Men man bör absolut strypa all form av bidrag till organisationer där företrädare öppet ger stöd till av omvärlden uppfattade terrororganisationer. Gefle (Gävle) dagblad har nyligen rapporterat mycket kring radikaliseringen som sker öppet i deras moské, något som juridiskt sannolikt inte är hets mot folkgrupp men väldigt allvarligt.

 

Man kan fråga sig om Mona Sahlin verkligen är rätt person att leda landet mot terror och extremism. Personligen gick jag ut och krävde hennes entledigande för ganska exakt en månad sedan då det för mig var uppenbart att hon är fel person för uppdraget. Under denna månad har Sahlin presenterat en rad förslag som…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook