Löfven regeringarna I och II är teknokratregeringar, vi lever inte i en demokrati!

Säkerligen finns det dem som tycker det är olämpligt att ifrågasätta hur demokratiskt Sverige de facto är, men när 3 av 5 väljare saknar förtroende för regeringen är det helt legitimt. Det beror på att båda regeringarna Löfven I och II saknar demokratisk förankring hos svenska folket, istället har vi fått vad som kallas teknokrati; dvs. ett system där politiker gör upp ovanför folkets huvuden. I många länder kan dessa regeringar få stöd, det beror ofta på att det kommer in oberoende individer i tider av kaos som har högt anseende utanför politiken; vilket varit fallet i exempelvis i Italien. I Sverige är det annorlunda för vår teknokrati är inte sprungen ur politiskt oberoende, den är sprungen av att “våra” politiker helt abdikerat från vad de lovat svenska folket; för att istället styra genom en maktkartell.

Dåliga förtroendesiffror är att vänta

En regering förankrad av en rad partier som sätter makten framför ärligheten kommer tappa stöd, i Socialdemokratins fall kommer de väljare som inte står för en avskaffad värnskatt (en positiv reform för vårt land) att röra sig till Vänsterpartiet; dvs. väljare kommer söka sig till vad de berömmer vara sin sida av oppositionen. På samma sätt kommer borgerliga väljare som betraktat Kristersson som sin statsministerkandidat att lämna C och L, vilket kommer leda till en katastrof för L som redan tummar på marginalen; eftersom en röst på dessa partier är en röst för en Socialdemokratisk regering givet att de tidigare allianspartierna relativt sätt blir mindre än de rödgröna. Att två av 5 väljare ändå har något förtroende för den här regeringen är otroligt högt, eftersom väldigt få kärnväljare kan vara nöjda med politiken i sin helhet.

Miljöpartiet får 5 ministerposter

När man ger ett parti som Miljöpartiet otroliga 5 ministerposter får de ett mycket större utrymme än vad de skulle haft med sina 4,41% av rösterna. Jämför man det med Kristdemokraterna hade de endast 3 ministerposter i regeringen Bildt (7,14 % stöd) respektive Reinfeldt (6,59%). Miljöpartiet har alltså både betydligt lägre stöd relativt sett, samtidigt som antalet ministerposter är många gånger högre. När pressen gång på gång lyfter upp hur duktig Löfven är på att förhandla, tåls det att fråga om det verkligen är sant? Löfven II har aktivt stöd av 32,67 % (S+MP) av svenska folket, dvs. en kvalificerad majoritet har inte röstat för dessa partier; i denna regering har dessutom Miljöpartiet 21,7 % av ministerposterna vilket alltså motsvarar ett inflytande motsvarande 7,0 % av svenska folket (21,7 % * 32,67%) dvs. en närmast fördubbling av valresultatet. Slutsatsen är allt annat än demokratisk.

Stigande problem bör betraktas som en krutdurk

När vi samtidigt har problem i form av ökade problem i samhället är det mycket oroande att regeringen består av rörelser som i hög grad förnekar dessa problem. Migrationsproblemen skjuter uppenbart i höjden både ekonomiskt och sett till frekvens (människor som passerar gränsen), tom. gränspolisen har för lite resurser och tvingas släppa igenom människor utan kontroll. Samtidigt argumenterar justitieminister Morgan Johansson som att våra migrationssiffror är mycket låga, dvs. i det smala urval Johansson väljer ut är hans retorik säker sann; men totalen då? Tittar man på helheten utdelade uppehållstillstånd för 2018 tangerar man i princip det nästhögsta rekordet i världshistorien för vårt land med 132 000. För Johanssons del innebär det här import av fler väljare för fortsatt maktinnehav, det är den enda rationella förklaringen till varför socialdemokratin stödjer det här; och varför exempelvis Kommunistpartierna utanför Sveriges riksdag är kritiska. Problemen kommer därför öka, fler orter kommer bli kända för att påminna om High Chaparral; nu senast i raden Värnamo som förövrigt är Annie Lööfs hemstad och som styrs av hennes far.

Vi väljare med rösträtt måste därför i kommande val rösta på partier som demokratiskt förankrar sin politik, eftersom dagens riksdagspartier är villiga att släppa fram Löfven oavsett om han vinner valet eller inte. Det är inte demokrati utan teknokrati. Det är dessutom rimligt att vi avskaffar negativ parlamentarism för att utse en statsminister, dvs. att man inte får ha en majoritet emot sig; tvärtom vi behöver att partier röstar för olika regeringar. Det är en felaktig tanke att man ska kunna släppa fram regeringar genom att lägga ner sina röster och inte ta ansvar, tvärtom folket måste kunna kräva att man som folkvald driver den politik man gått till val på. Löfven I regerade tack vare Decemberöverenskommelsen, Löfven II regerar tack vare Januariavtalet; avtal som åsidosätter utfallet av röster. När dessa samtidigt påstår att Sverigedemokraterna som erbjuder sig att kompromissa i allt (tom. med Vänsterpartiet) är ett hot mot demokratin (som om vi hade någon?) behöver man titta sig själv i spegeln och fråga sig vad man är för en människa? Uppenbart är den som utmålas som fascist demokraten i rummet (SD), samtidigt som de som tar makten (S+MP+C+L) genom elitstyre har påfallande likheter med fascistiska diktaturer i synen på maktdelning. Den här regeringen saknar demokratisk förankring, Sverige bör få ett extraval!

Säkerligen finns det dem som tycker det är olämpligt att ifrågasätta hur demokratiskt Sverige de facto är, men när 3 av 5 väljare saknar förtroende för regeringen är det helt legitimt. Det beror på att båda regeringarna Löfven I och II saknar demokratisk förankring hos svenska folket, istället har vi fått vad som kallas teknokrati;…

Kommentera utan Facebook