Lärare måste kunna tillrättavisa elever fysiskt utan att riskera åtal

I dagarna förkunnades ännu en dom som visar att den bråkigaste av elever istället för läraren är den som bestämmer i klassrummet. En utveckling som skett sedan progressiva vänsterpolitiker berövat läraryrket all auktoritet, eftersom man b.la. ser brottslingar som brottsoffer pga. deras s.k. “utsatthet”. Ju mer kriminella ungdomar är, desto mer förstår de hur rättssystemet fungerar. Därför är det inte konstigt att tre i klassen vittnar till den bångstyrige elevens fördel att en misshandel ägt rum, med tanke på skadestånden är trevliga pengar till den kommande helgen; att resterande av klassen inte vittnar till lärarens fördel kan enkelt förklaras med det våldskapital värstinggänget besitter.

En vanlig skoldag?

En tuff kille som blir lite röd på armen

Det säger en del när någon som i övrigt lever ett kriminellt liv gör en anmälan om en lätt röd rodnat på armen, det handlar om att man vet att man kan få pengar; inte att man tror på högre värden som rättsskipning. Oavsett om läraren tagit tag i eleven hårt, gett vederbörande en enklare knuff eller fösning så bör man som elev finna sig i den typen av fysiska tillrättavisningar; även om en rodnad uppkommer.

Lärare behöver ges straffrihet för visst våldskapital i klassrum

Om en lärare brottar ner en elev och utdelar en rak höger, följt av en spark för att sedan utdela en vänsterkrok säger det sig självt att det inte är acceptabelt uppförande; det ska vara att betrakta som en misshandel. Men en lärare måste fysiskt kunna knuffa bort bråkiga elever, lyfta ut dem ur klassrummet (istället för som idag där alla skötsamma får lämna klassrummet enligt den nya vänsterdogmen “lågaffektivt bemötande”); eller t.o.m. bruka lättare våld för att kunna hålla ordning i klassrummet. Därför är det viktigt att man ger läraren det lagliga utrymmet att både kunna värja sig, men också kunna tillrättavisa bråkiga elever som gör anspråk på “makten” i klassrummet. Det är nämligen en skam att en lärare döms för att ha gjort det läraren ska göra, hålla ordning i klassrummet.

Skärpta straff på att ge sig på en lärare fysiskt

Det måste också finnas en obalans där man som elev döms hårdare om man brukar våld mot en lärare jämfört med en jämnårig, eftersom man ger sig på någon som är en auktoritet. Kombinerar man att läraren får använda ett visst våldskapital, samtidigt som priset är högt på att attackera läraren; kommer ordningen mycket snabbt återkomma till klassrummen.

Inför kvarsittning som reprimand

För elever som inte kan hålla tiden, uppträder provokativt eller i övrigt stör de andra eleverna bör kvarsittningar organiseras på varje skola. Att således i varje skola hålla en lektionssal öppen 1-3 timmar efter det normala schemat där man sitter en och en i tystnad och tvingas studera under uppsikt, hjälper både eleven att ta igen vad vederbörande missat samtidigt som fler kommer sköta sig i klassrummet för ingen vill sitta kvar.

En elev som inte sköter sig måste kunna relegeras, det är inte rimligt att en elev förstör för 30 andra. Det kan inte vara en rimlig tanke att tro att alla elever är grundskoleämnen, tvärtom. Samtidigt måste lärarens rättigheter i ökas och elevernas minskas, det är inte konstigare än att en soldat lyder sitt befäl. Det måste också få tydliga konsekvenser om man missköter sig, kvarsittning och vid grova fall relegering. Ungdomsbrottslingar bör förövrigt tvingas till studier under militärisk disciplin, förslagsvis i försvarsmaktens regi med uniformer, uppstigning 05.00, uppställning, ordning och reda samt träning; där fokus handlar om att lära sig fungera i ett samhälle som en god medborgare istället för som idag en apa utan bur. Bryter man inte utvecklingen kommer apan för eller senare att också hamna i bur, det handlar inte om “om” utan när.

I dagarna förkunnades ännu en dom som visar att den bråkigaste av elever istället för läraren är den som bestämmer i klassrummet. En utveckling som skett sedan progressiva vänsterpolitiker berövat läraryrket all auktoritet, eftersom man b.la. ser brottslingar som brottsoffer pga. deras s.k. “utsatthet”. Ju mer kriminella ungdomar är, desto mer förstår de hur rättssystemet…

Kommentera utan Facebook