Annie Johansson and Maud Olofsson Foto: Anna-Karin Nyman / Wikimedia Commons

Under gårdagen briserade nyheten att en man friades från hustrumisshandel eftersom han var av en “god familj” och hon från en sämre familj, samt att trovärdigheten minskade då hon inte berättat för sin familj att hon varit misshandlad vilket anses vara vanligt i “dessa kretsar” (äktenskap under sharia reds anm.).  För några år sedan, närmare bestämt 2011 satt Jimmie Åkesson (SD) och Maud Olofsson (C) i Gomorron Sverige och debatterade synen på islam kopplat till svenska samhället. Debatten är återigen aktuell eftersom frun till den kandidaten som avsågs, och som också företräder Centerpartiet är den nämndeman som fått in dessa formuleringar. Under den kontroversiella debatten påstod Olofsson att man inte kan företräda Centerpartiet och samtidigt förespråka särlagstiftning, med facit i hand tåls det att återigen diskutera vad som sades i debatten.

Debattens bakgrund
Anledningen till att Åkessons och Olofssons duell i morgonsoffan var en debattartikel som Aftonbladet publicerat dagen innan. I den aktuella debattartikeln konstaterade Åkesson att det var problematiskt att det svenska samhället anpassar sig mot islams traditioner, något som fick Aftonbladet att sätta den bedrägliga rubriken “Muslimerna är vårt största utländska hot”. Således flyttade tidningens ledning (numera är chefredaktören på SVT) en saklig kulturell kritik mot en världsreligion till fokus på en folkgrupp istället, ett mycket grovt övergrepp eftersom Åkesson fått det tillskrivit som ett citat som upprepats av åtskilliga politiska motståndare. Rimligen tåls det att fråga varför ingen tog strid i pressens opinionsnämnd, övertrampet från Aftonbladet borde ligga i linje med “grovt brutit mot god publicistisk sed”; när Åkesson dessutom blev anmäld för hets mot folkgrupp. Kanske var det ingen som brydde sig, eftersom man ogillade partiet; något som ligger i dålig linje med både Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen (dvs. två av våra grundlagar).

Kultur kopplat mot gränsövergångar
Vi hör ofta politiker som hävdar att alla migrationsproblem har med socioekonomiska faktorer och göra, kulturella faktorer dementeras eftersom man lätt kan beskyllas för att vara islamofob. Således får vi fullständigt absurda uttalanden från Feministiskt initiativ där gruppvåldtäkter kopplas samman med socioekonomiska eller genus faktorer, det faktum att det finns kulturella kopplingar är det ingen som vill ta i. Hade man nu haft rätt, dvs. desto mer utsatt läge ekonomiskt och socialt en individ hamnar i tåls det att fråga varför vi inte ser samma utveckling på Kuba där människor tjänar 200 kr i månaden och bor mycket enkelt? Dessutom tåls det att fråga varför vi tror att människor företräder svenska kulturella uppfattningar endast för att man blir svenska medborgare, eller passerar gränsen? När det aktuella paret Aldebe kom till Sverige i slutet av 70-talet (dvs. innan undertecknad “invandrat” på Löwenströmska sjukhuset under sensommaren 1985) är det uppenbart att man måste inkludera kulturella aspekter i verklighetsbeskrivningen för att förstå hur dessa resonerar; samt att aspekterna påverkar mer än vilket medborgarskap man har i passet.

Katekesen “Alla människors lika värde”
I debatten påstår Olofsson att Åkesson inte ställer sig bakom denna dogm vilket är helt fel eftersom Åkesson kritiserat kultur och inte människors olika värde. När Olofsson blir upprörd och argumenterar som att Åkesson skulle vara motståndare till muslimer blir det således mycket bedrägligt, eftersom kultur och människors värde är olika saker. Hon använder således samma bedrägliga taktik som Aftonbladet gjorde, skifte av fokus. Det är dessutom fullt legitimt kopplat till yttrandefrihet att anse att Sverige bör driva en hårdare migrations linje mot länder i Mellanöstern än exempelvis Norge, pga. starka kulturella band med vårt grannland; det gör varken någon till rasist eller motståndare mot den aktuella katekesen. För att förstå vilken bedräglig (och i efterhand misslyckad) politiker Maud Olofsson är behöver man inte ta till diskussioner om Nuon eller det faktum att hon inte inställde sig i konstitutionsutskottet när hon blev kallad. Det räcker med att titta på klippet och höra hur hon försöker sammankoppla Åkesson med antisemitism, för att undvika att svara på Åkessons fortfarande aktuella fråga; kan man företräda Centerpartiet och förespråka särlagstiftning?

Med facit i hand kan vi konstatera att så är fallet. Sju år efter debatten har Centerpartiet uppenbart politiker som i rollen som nämndemän för in resonemang som inte hör hemma i svensk domstolstradition, vi frikänner inte pga. vem man är. Uppenbart finns det politiker i Centerpartiet som inte ställer upp på alla människors lika värde, eftersom olika familjers särställning står i strid med katekesen om de omnämns som domskäl. När vi nu kan konstatera att många områden runt om i Sverige är parallellsamhällen och där svenska värderingar inte längre märks, tåls det att fråga om Sverige klarar av migrationspolitiken när vi under 2017 delade ut 135 459 uppehållstillstånd vilket kan jämföras med rekordåret 2015; 150 535. Det tåls att säga att Löfvens skärpta asylregler trädde i kraft 2016, vilket bl.a. resulterar i att fler människor anhörighetsinvandrar istället för genom asylinvandring. När kulturella värderingar uppenbart sitter kvar trots att man är svenska medborgare, är det rimligt att vi kan diskutera vilka kulturella värderingar som bör vara vägledande och normer i det svenska samhället; frågeställningen är aktuell men blir inte mer kontroversiell än vad man gör den till.  

För övrigt belyser det här hur problematiskt nämndemannasystemet är, det är betydligt mer rättssäkert att ha lagkunniga precis som i hovrätten.

 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook