Det är uppenbart att vår generösa välfärdsmodell inte är genomtänkt när man hör siffror om boenden som köper mat för 500 kr / dag  till ensamkommande individer. Förnuft använder begreppet ensamkommande “individer” istället för barn, då många fått sin ålder ifrågasatt. För många svenskar som engagerat sig i flyktingfrågan har det blivit ett tragiskt uppvaknande att många påstådda barn inte varit barn utan både ungdomar (20+) och vuxna (30+). Nu finns det åtminstone tre rättsfall där brottslingar som på pappret utgett sig vara under 15 år blivit åtalade som vuxna, något som borde vara helt unikt i svensk rättshistoria? Visserligen verkar det finnas en del svenskar som tycker att det är rimligt att ljuga för myndigheter om sin ålder för att man flytt från krig. Ordningen är självklart helt tokig, då vuxna ska ansöka som vuxna och inte som barn; dessutom kanske det inte finns plats för de som verkligen är barn och har asylskäl. Nu har det framkommit att många av de som kommer också intygat på heder och samvete att deras föräldrar dött, och således blivit berättigade ytterligare 1500 till 3000 kr per månad beroende om en eller två föräldrar “dött”. Dessutom kan de sökande få upp till 70 000 kr retroaktivt för upp till två år. Detta betalas av oss skattebetalare, det är således inte rimligt att man med endast ett löfte kan erhålla dessa pengar.


Rimliga konsekvenser för individer som utnyttjat detta bidrag

SVT påstod 2012 att man tagit del av information från migrationsverket som påstod att s.k. “ankarbarn” (dvs. barn som skickas hit i förväg som ensamkommande, där familjen sedan anhörighetsinvandrar) är en myt. Idag är det sannolikt inte speciellt många som tror att dessa barn inte kommer att ta hit anhöriga. När nu siffrorna ökar dramatiskt av individer som väljer att plocka ut dessa pengar, är det också rimligt att dessa samtidigt inte ges möjlighet att låta t.ex. föräldrar anhörighetsinvandra i framtiden. Detta kanske låter som en extrem uppfattning, men har man på heder och samvete intygat att föräldrarna är döda; är det knappast rimligt att dessa om något år ska kunna anhörighetsinvandra. Migrationsverket bör dessutom göra faderskap- och moderskapstest på de som utger sig för att vara föräldrar i samtliga fall. Det är av största vikt att man aldrig ska kunna tjäna på att lura systemet, det bör dessutom kunna leda till fängelse eller utvisning om en påstådd död förälder plötsligt står vid gränsen och söker asyl. När så många ensamkommande kommit, bör man även se över hur rimligt det är med anhörighetsinvandring i dessa fall. 

 

Hur naiv kan man vara?

Enligt TV4:s nyhetsreportage har man även lättat på regleringen då beviskraven tidigare varit “för högt”, således har man beviljat från var femte till numera nio av tio sökande. Myndighetsföreträdaren tror inte heller att det finns incitament (morötter) att försöka lura systemet, frågan är således hur naiv man kan bli? Skulle inte 70 000 kr vara ett incitament?  “Granskning Sverige” (en anonym figur och förmodligen hemmahörande på högerkanten ringer diverse personer eller myndigheter och ställer frågor) ringde häromdagen till Pensionsmyndigheten och uppenbarligen räcker det med misstanke för att kvittera ut dessa pengar retroaktivt. Dessutom blir det än mer häpnadsväckande när pensionsmyndigheten ger tipset om att söka underhållsstöd om föräldern skulle råka vara i livet. Uppenbarligen är det enligt handläggaren också helt riskfritt, det utgår inget skadeståndskrav och räknas inte som bedrägeri om föräldern dyker upp vid liv. Dessutom anses som sagt barnet vara trovärdigt om han eller hon intygar på “heder och samvete” att så är fallet. Då det är populärt att associera personer eller organisationer med andra på relativt vaga grunder pga. delningar i sociala medier vill vi även för ordningens skull tillägga att Förnuft inte tar ansvar för vad denna uppringare tidigare gjort i sina reportage.  

Efterlevande stöd, vara eller inte vara?
Självklart finns det poänger att ha dessa stöd, men det är något som bör kopplas till medborgarskap. Dessutom är det helt fel att avreglera i dessa fall, det måste vara självklart att man kan bevisa att en eller två föräldrar dött. Det är knappast rimligt att asylsökande ska kunna ta del av detta bidrag, och speciellt inte utan beviskrav. Pension bör vara något man kan få om man arbetat, det är ytterst tveksamt att dela ut pension till människor som aldrig lyft ett finger på svensk arbetsmarknad och som saknar medborgarskap. Än mer absurt blir det när barn som aldrig vistats i Sverige kan få ut pensionspengar för sina föräldrar som aldrig vistats i landet och dessutom påstås inte vara vid liv? Visserligen finns det infödda svenskar som heller aldrig arbetat, dessa måste vi självklart ta hand om. Således… är detta rimligt till svenska medbogare där det finns bevis, men ordningen som vi har idag är fullständigt orimlig. 
Källa:
http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/m%C3%A5ngmiljonsm%C3%A4ll-f%C3%B6r-pensionssystemet-56fc01ddfca38f427500044c

 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook