Den nya s.k. "värdegrunden" eller "vetenskapen"

Under valrörelsen kom den nya läroplanen för förskolan att diskuteras, och det är tydligt att Karl Marx numera är kamrat med våra yngsta dagisbarn utan många föräldrars vetskap, de har nämligen inte satt sig in i vad det här handlar om utan lämnar ifrån sig barnen mot bättre vetande. Numera anses vänsterextrema läror nämligen vara “vetenskap” och “forskning” och Marx tankar har därför politiserat hela lärarlinjen för så väl äldre som yngre elever; precis som andra auktoritära ideologier är det tydligt vad som sker om man utmanar dessa tankar. Tonläget höjs kraftigt och man blir i regel antingen idiotförklarad, anses som bakåtsträvare, anklagad för att motsätta sig forskning; för att de som väl indoktrinerats i Marx vare sig kan försvara sina ståndpunkter eller vill ta in att de bidragit till att sprida antidemokratiska läror. Det är dessutom minst sagt pikant att någon som inte studerat till lärare uppmärksammar andra om att de blivit radikalt politiskt indoktrinerade utan att förstå det; vem hade inte känts sig dum och utnyttjad i ett sådant läge? Idag finns det även personer som har Marx som expertområde, arbetar man som (eller med) genuspedagog(ik) ska man därför betraktas som politisk kommissarie. 

Låt barn vara barn och leka med vad de vill

En grundtanke i den fria världen utanför Marx är valfrihet, det är därför en vital del i ordet demokrati. När man därför tar strid mot manligt och kvinnligt för de allra minsta, där barn ska tillrättavisas om de leker könsstereotypt så sätter dessa marxister sig över barnens frihet; vilket är vad dagis och förskola borde handla om. Detsamma gäller om en pojke jagar en flicka, så länge det är på lek och barnen har roligt så låt dem vara; att pojkar vill vara pojkar är något som är naturligt det bör inte motarbetas. Det är nämligen skillnad på pojkor och flickor, man tänker olika; det är en yttrest marxistisk och vänsterradikal  idé att skillnaderna endast är en “social konstruktion”; det förstår alla som någon gång studerat djurriket.

Pojkar behöver få utlopp för den energi de har

Dagens samhälle där pojkar uppfostras till flickor har resulterat i att många har problem med sin identitet, eftersom de blivit skolade i marxistisk anda utan att förstå det. Istället för att fokusera och uppmuntra tävlingar, har vi fått ett samhälle där alla barnen får medalj; för att inte göra någon ledsen. Vad händer då med drivkrafterna att förbättra sig själv? Det faktum att hela skolgången är mycket feminin gör att pojkar underpresterar (tro mig jag vet vad jag talar om), hur många killar kan relatera till känslor när de tvingas skriva uppsatser på feminina ämnen? Varför tvingas man som ung pojke läsa om ämnen som en hund som fått en ny boll när man istället skulle kunna låta pojkarna få en text om Napoleons fälttåg eller något som fångar deras uppmärksamhet? Det faktum att pojkar inte får leka krig eller andra saker på rastgården utan ska passiviseras till varje pris, gör att det inte är svårt att förstå vart den energin kommer ut? Marxismen tar idag strid mot pojkars identitet. 

Genusflum är Marxism, men vi har problem att kalla en spade för en spade.

Hur kommer Marx in i bilden?

Marx förenade arbetarna mot kapitalismen (vite patriarken) vilket är praktiskt sett en död politisk tanke idag, istället har vi idag fått en utveckling där alla människor är representanter för sitt kön (genus), etnicitet (ras), läggning och ibland även tro (istället för vilka de är mentalt). Dessa individer ser den vita patriarken som förtryckare i samhället, och därför utmålar man övriga som förtryckta och offer; dessa har också fått tolkningsföreträde dvs. en antidemokratisk tanke att deras verkligheter skulle väga mer (En HBT-person som är färgad är mer kränkt pga. fler offergrupper än en homosexuell vit man osv). För att motverka den vita mannen har man från politiskt håll likt temat i filmen Terminator II rest tillbaka i tiden för att montera ner honom när han är ofarlig, dvs. man sätter in alla krafter att skapa en genussocialistisk lärjunge redan som barn. Man gör därför allt för att pojken inte ska leka könstereotypiskt utan istället bli en god socialist som gärna får vara hen med sin omvärld, tittar man idag i många motdemonstrationer (alltid marxister i någon form) är det tydligt att det finns många förvirrade individer som en gång var av manlig börd. 

Sverige behöver tänka om i skolplaner och samhällsinstitutioner och åter fostra pojkar till män, vi behöver dessutom ta bort alla perversa idéer om att utbilda småbarn i sexualkunskap; låt barn vara barn – den typen av dragningskraft kommer med åldern. Motverka fysiskt våld men låt pojkar leka krig om de vill, och låt människor bestämma själva över sina liv istället för att komma med marxistiska genuspekpinnar. Sverige är världens mest auktoritära land apropå dessa läror och det är dags att vi på allvar förstår att Karl Marx idéer inte är vare sig vetenskap eller absolut sanning, de hör hemma på den historiska skräphögen; inte på våra dagis eller våra skolor.

När man nu tar bort begreppen flickor och pojkar som begrepp inom dagis, utan talar om elever eller barn är det helt fel väg att gå; eftersom dessa idéer har som utgångspunkt att stöpa barn till socialister. Observera att dessa ondskefulla tankar alltid kommer med omtanke, trygghet, respekt, medmänsklighet och andra positiva ord; det är därför kommunism, marxism och socialism fått ett sånt fotfäste i många länder. Man röstar inte bort sin frihet för man förespråkar diktatur, man röstar bort sin frihet för man tror man gör något bra; mer rättvisa osv. Tiden är kommen att ifrågasätta dessa idéer, eftersom man nu går på de som verkligen är försvarslösa; dvs. våra barn. De förtjänar en bättre framtid än Karl Marx ondskefulla ideologi.

Fördjupande filmer 2 x 5 min:

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook