Foto: Youtube.com

För att komma till rätta med kristendomens mest ojämställda ord, “Amen” som alltså innehåller ordet “men” (män) kan alla förtryckta amerikanska vänstersympatisörer nu andas ut efter mer än 2000 år av ångest, diskriminering, lidande och förtryck. För många amerikanska Biden-anhängare har nu bönerna hörts, var så säker; det kommer inte ta lång tid innan vi ser präster lägga till Awoman efter Amen. Förtrycket kommer dock inte få sitt slut där, nej nej, svenska s.k. genusprofessorer kommer snabbt att inse att det finns en orättvisa så länge “Amen” uttalas före “Awoman”; det förstår alla som sett vilka djupa samhällsfrågor denna intellektuella yrkeskår diskuterar. Följande kommer ske:

Vad vi har att vänta

I en kyrka nära dig kommer vi garanterat därför se en och annan församlingsmedlem (eller vänsteraktivist som första gången besöker en kyrka) lägga till “Awoman” högt och ljudligt upprepade gånger under gudstjänster varje gång ordet “amen” förekommer. Sedan kommer exempelvis S:t Paulikyrkan i Malmö som tidigare hängt upp en queer-altartavla bli de första i landet som “modigt” tvingar hela församlingen till underkastelse, för att sedermera byta plats på orden för att “inkludera” allas behov… tills den dagen det visar sig att någon inte identifierar sig som varken amen eller awoman varav “ahen” kommer introduceras. Säkerligen kommer någon kyrklig teoretiker av Helle Kleins politiska kaliber sedan framställa det som den moderna treenigheten (fadern, sonen och den heliga anden) varav vänsterliberaler kommer jubla… “Hosianna Davids barn” (var inte naiv och tro att ordet “son” kommer finnas kvar så länge till).

Vad betyder egentligen ordet Amen?

Det faktum att ordet Amen varken har med män eller ordet människa att göra kommer inte spela någon roll, woke-rörelsen kommer vinna kulturkriget lätt eftersom kyrkan under många år urholkat sitt eget budskap för att vara s.k “inkluderande”. Att ordet Amen egentligen kan översättas som “sannerligen”, “förvisso”, “trovärdigt” eller “låt det så ske” eftersom ordet kommer från hebreiskan spelar ingen roll, hör man bokstäverna MEN finns det därför givetvis en orättvisa. Att ordet existerar i Tannach, judarnas heliga skrift med 2500 år på nacken där det mer används som ett bifallsrop kommer inte göra saken bättre. Kanske kommer någon potentat som ser sig som viktig t.o.m. tycka att det är bättre att säga awoman eftersom ordet “man” faktiskt avslutar ordet och således inkluderar båda könen.

Hur en kulturmarxist resonerar

För alla som någon gång sprungit på en kulturmarxist är dessa inte personer med små horn i pannan (vilket ligger nära till hands att tro), utan dessa ser ut och agerar ofta som vanliga människor. Den ortodoxa (renläriga) kulturmarxisten letar efter kultur eller för andra omtyckta traditioner att kritisera eller underminera, det kan handla om julen där man på olika sätt vill försvåra för andra människor att fira denna högtid; men det kan också vara någon som exempelvis anser att svenska flaggan eller nationalsången inte hör hemma på en skolavslutning. Den mer vanlige kulturmarxisten är personen som inte vill stöta sig, lammet som låter sig följa flocken och resonerar som att det är bättre att ta bort ordet Amen om det anses provokativt. Vanliga kulturmarxister har vi många av i Sverige, en av de mest kända är Mona Sahlin som för några år sedan helt förnekade att det ens fanns något som kunde kallas svensk kultur och att vi skulle vara avundsjuka på andra.

Lösningen på våra problem är inte att ryckas med utan ta konflikten, dvs. stå upp för vår kultur samtidigt som man vågar idiotförklara och skratta åt vänner och bekanta som anser att det är diskriminerande att ordet amen… över 1000 år senare kom att bli genusladdat i och med engelskans intågande som världsspråk. Hade Moses i vassen bara hade vetat hur korkad mänskligheten skulle bli efter dennes död hade han kanske valt att göra något annat av sitt liv, istället för att knacka stentavlor efter en påfrestande och svettig bergsbestigning av Sinai (berget är trots allt 2285 m) eller för den delen irrat runt i öknen i 40 år av sitt liv; alternativt delat havet. Huruvida Jesus hade offrat sig och dött för hela mänsklighetens synder vet vi inte, dagens curling- eller wokegeneration känner nog ingen större tacksamhet utan fokuserar sannolikt på viktigare frågor som vilka orättvisor dessa drabbats av. Grattis mänskligheten!

Att den amerikanska kongressen öppnar med orden Amen Awoman är minst sagt sorgligt, det är ett hån mot alla kristna världen över; och visar hur bisarra Demokraterna blivit som anammat både ny- och kulturmarxistisk ideologi… och Joe Biden har ännu inte hunnit bli president, det här är bara början. Amen.

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook