Att rösta för höjda bränsleskatter är att rösta för sin egen inlåsning

Som vanligt när det kommer till socialister finns det ingen kritik mot den egna rörelsen, ledningen kan praktiskt taget föreslå vilka skadliga skatter som helst; vilket röstas igenom med acklamation (dvs. församlingen skriker ja). Man kan utan problem fatta beslut om att avskaffa bensin om några år, för man saknar helt medkänsla för så väl landsbygd som industri eller förståelse för vad dessa behöver. Det faktum att bränsleskatterna stiger med krona efter krona, varav stödet till dessa partier förblir kompakt bland många väljare betyder att många röstar för sin egen inlåsning.

Socialism inkluderar alltid inlåsning

Enda möjligheten för att socialism ska “fungera” innebär att man måste reglera arbetskraften, dvs. varje individ räknas som en enhet arbetskraft bunden till landet; ingen är mer värd än någon annan. För människor som utbildat sig eller äger företag är den sortens “jämställda” synsätt inte intressant eftersom man arbetat för sin position, samtidigt som de som inte gjort det framhåller hur giriga dessa människor är; en lögn om att det är andras fel att man själv har det så dåligt. I verkligheten finns det ingen korrelation mer än att en entreprenör skapar välfärd till sina anställda som får lön, entreprenörerna är de verkliga välfärdsbyggarna absolut inte socialisterna. Det faktum att det är skillnad på människors levnadsstandard gör att socialister talar om “klyftor”, vilket är helt naturligt eftersom olika människor anstränger sig olika mycket. När skatterna stiger och socialisterna blir mer och mer giriga väljer människor att ta sina tillgångar och lämna landet, det leder alltid till att olika typer av murar sätts upp. För Östtyskland blev Västberlin problematiskt eftersom det fanns en marknadsekonomi (individen bestämmer) mitt i den kommunistiska totalitära planekonomiska (staten bestämmer) zonen; vilket gjorde att människor valde att fly över gränsen.

Vänstern har börjat låsa in svenska folket

Tittar man på äldreboenden finns det ofta inte resurser för äldre att komma ut, utan dessa blir naturligt inlåsta. För många som arbetat ett helt liv får man mycket knappa pensioner att leva på, samtidigt fortsätter denna grupp att rösta på Socialdemorkaterna för att de ger ytterligare någon hundralapp i höjd pension eller något tillägg; således låser man dem både ekonomiskt men även som väljargrupp. När man dessutom inför flyg- och drivmedelsskatter, är det tydligt att för många människor blir det svårt att få råd att resa utomlands. Vi har också kunnat se flera inskränkningar kring både yttrande- och pressfrihet, där det blivit mycket svårare att kritisera saker som är fel; ironiskt nog har s.k. “liberaler” varit ledande i denna kamp. Den svenska kronkursen som hålls nere för att människor tagit för stora lån, är ytterligare en faktor som försvårar resande. På område efter område ser vi små murar växa som gör det svårare och svårare för människor att få ihop sina liv, istället blir många människor inlåsta samtidigt som människor med makt ruvar ännu starkare än tidigare.

Enda möjligheten är att rösta oppositionellt

När man inte förstår att socialism är det som gör alla fattigare, (eftersom man får ett klimat där människor i stor skara blir beroende av staten) istället för att alla som arbetar kan leva på sina löner med låg beskattning, måste man förstå att vänsterröster är att som fartygschef borra ett hål i sitt eget skrov. Vi behöver därför flytta alla människor som utgör barlast till att ta tag i en åra och börja arbeta för att ro Sverige på rätt köl, annars förliser vi. Sverige har inte råd att införa mer skatt på drivmedel eller skatt på ved (dvs. så människor inte kan värma sina hus), utan människor som idag röstar vänster måste begripa hur dagens politiker placerar Sverige i ännu sämre utgångslägen än vid förra valet. Det är inte längre en fråga om vem som tillåts göra vinst, utan om det svenska folket ska få behålla sin frihet eller inte.

Rösta därför mot alla förändringar som påverkar människors rörelsefrihet för att flytta makten till Bryssel eller där skattkistan hos staten ökar. Dessa människor vill inte folket väl, utan har helt andra prioriteringar i livet. Det är dessutom orimligt att politiker i ledande position saknar kunskaper i naturvetenskapliga ämnen att man på fullt allvar röstar om olika datum jorden är för sen att rädda eller går under, eftersom man tror att Stockholm går under om man skulle få Skånes klimat om 100 år. När man nu beskattas och utsätts för statens byråkrati om man ägnar sig åt ved, gör man det ännu svårare för människor på landsbygden att försörja sig och bo kvar. Det är dessutom inte bra när man får slitningar mellan huvudstaden och resten av landet, där människor uppenbart lever i en politiskt korrekt bubbla och samtidigt tar beslut över människors huvuden. Desto fortare den här regeringen avsätts, ju bättre är det för landet!

Som vanligt när det kommer till socialister finns det ingen kritik mot den egna rörelsen, ledningen kan praktiskt taget föreslå vilka skadliga skatter som helst; vilket röstas igenom med acklamation (dvs. församlingen skriker ja). Man kan utan problem fatta beslut om att avskaffa bensin om några år, för man saknar helt medkänsla för så väl…

Kommentera utan Facebook