Att Centerpartiet kallar SD fula ord beror på matematik och har inget med godhet att göra

Precis som moderater och kristdemokrater sedan länge förstått att Sverigedemokraterna består av vanliga människor som vill se en förändrad migrationspolitik, har deras retorik tidigare varit mycket hård. Något som även varit signifikant med Liberalerna tills de för någon vecka sedan till synes bytte block, där Centern nu utgör det enda partiet som fortfarande inte kan prata med Sverigedemokraterna av de forna allianspartierna. Hur kan det vara så? För att förstå hur M, KD och L som tidigare yttrat hårda ord över SD nu släppt in dem i värmen behöver man inte vara något geni, det har från deras synpunkt endast handlat om positionering och politiskt (ful)spel, där man sagt vad som helst för att man trott att det gynnat deras sak.

Lex Moderaterna och Kristdemokraterna

Tittar vi på SD från riksdagsinträdet 2010 försökte samtliga partier mobba ut dem, eftersom man trodde det skulle få dem att minska; vilket det tog åtta år att förstå inte skulle bli fallet. Efter valet 2018 hoppades M+KD på att Alliansen skulle regera vidare i minoritet, eftersom SD sannolikt legat närmare deras budgetalternativ, något som varken C eller L kunde tolerera. Därför fortsatte de hemska orden om SD från dessa två partier, medan M och KD insåg att givet SD runt 20 % kommer deras regeringsmöjligheter bygga på sverigedemokratiska mandat. Därför ändrade man sin syn på SD, eftersom deras egna regleringsmöjligheter annars helt skulle utebli.

Lex Liberalerna

Dessa väljare röstade 2018 på en högerregering och fick precis som Centern se vallöftena svikna när båda partierna bytte block. För Liberalerna har sveket med rätta skadat väljarnas förtroende för partiet, vilket gjort att de hamnat under 4 %. När partiet trots partiledarbyte inte lyfte drog åtminstone halva partiet slutsatsen av att ett L som inte allierar sig med M och KD står chanslösa att nå sveriges riksdag. Därför ändrades deras syn på SD, eftersom att partiet inte skulle kunna nå regeringsmakten och stanna i riksdagen (deras väljare vill inte regera med Löfven); utan av taktiska skäl och inte minst ren politisk överlevnad förändrade man synen på SD. Man slutade helt enkelt med sin mobbing.

Lex Centerpartiet

Att Centerpartiet fortfarande anser Sverigedemokraterna vara fascister eller rasister beror på ren och skär matematik, Kapten Kristersson har redan fyllt sin livbåt till bristningsgränsen. Han har genom M+KD+SD+L idag 174 mandat, där 175 hade varit majoritet; han behöver alltså bara ett enda mandat för att säkra majoritet. I och med att riksdagens budget beslutas genom relativ majoritet, alltså det alternativ som får flest röster kommer en sådan att gå igenom så länge inte alla andra (C+V+S+MP) enas om en vänsterbudget; vilket inte kommer ske. Det betyder att Lööfs förhandlingsmöjligheter eller inflytande på ett M+KD+SD+L samarbete är så nära noll man kan komma, det kan hon så klart inte säga; och därför sätter sig Lööf istället på en hög häst och påstår hur ”hemska” och “rasistiska” Sverigedemokraterna är. Det handlar om ren politisk positionering, eftersom den enda möjlighet hon egentligen har att påverka givet dagens mandat är en vänsterliberal regering; för hennes del är det idag för många partier på högersidan.

Skulle därför Liberalerna åka ut kan det bli mycket intressant att se vad Centern gör, då kan plötsligt Centerpartiet byta block eftersom deras mandat blir relevanta vilket stärker deras förhandlingsposition mot M+KD+SD; men så länge livbåten blir överfull på mandat finns det ingen anledning eftersom det endast skulle tillintetgöra deras politiska inflytande. Till skillnad från Liberalerna har inte deras förtroendesiffror rasat under spärren, vilket också gjort att de suttit still i Löfvens båt eftersom de till synes inte förlorat något (vilket L gjort) på att svika sina väljare genom att 2018 byta block. Därför kan också Centern idag vara stenhårda mot Miljöpartiet om exempelvis strandskydd eller socialisterna rörande LAS, de vet att enda chansen dessa partier har till politiskt inflytande är genom Centerns mandat.

Därför handlar debatten inte om ”främlingsfientlighet”, ”rasism”, ”fascism” m.fl. hemska ord vänsterpartierna använder, utan det handlar om att med SD:s mandat behövs idag inte Centerns mer än att klara statsministeromröstningen; sedan är de lika irrelevanta som Vänsterpartiet. För S som läcker väljare till SD handlar brunsmetningen endast om att göra det jobbigt för människor att byta parti till SD, genom att kalla högern fascister så kan man skrämma de mest lojala guldfiskarna att inte fundera vad som finns utanför sin skål. Därför hälsar man också i korridorerna eftersom dagens politik handlar om positionering och politiskt spel, ingenting annat; där den svenska väljarkåren som vanligt får betala högsta priset när man skadar demokratin.

Precis som moderater och kristdemokrater sedan länge förstått att Sverigedemokraterna består av vanliga människor som vill se en förändrad migrationspolitik, har deras retorik tidigare varit mycket hård. Något som även varit signifikant med Liberalerna tills de för någon vecka sedan till synes bytte block, där Centern nu utgör det enda partiet som fortfarande inte kan…

Kommentera utan Facebook