Är Fredrik Skavlans lämplig i public service när han demoniserar högern? Ställ hederliga frågor!

Fredrik Skavlan har gått från att vara en mycket populär programledare, till att framstå som mer och mer politisk i hur han tacklar personer som inte tycker som honom.  Efter två intervjuer där han demoniserat Åkessons person var det nu dags för den amerikanske högerdebattören Ann Coulter. Vad Skavlan uppenbart inte räknat med var att Coulter kunde förklara på ett tydligt sätt hur konservativa resonerar även om han uppenbart jobbade hårt för att demonisera henne med politiskt ohederligt laddade frågor.  

Skavlan: Har du haft några dåliga erfarenheter av invandrare när du växte upp?

Ställer man denna fråga har man en förutfattat mening att man som höger har problem med invandrare som människor (jmf. med invandring som fenomen), ett mönster vi även kan se i Sverige. Det faktum att republikanerna var de som avskaffade slaveriet, hade första svarta kongressledamöterna och senatorerna och demokraterna fick det ca 100 år senare är det ingen som talar högt om. Tvärtom så tror många människor att det är demokraterna som gått i täten för de svartas medborgerliga rättigheter, det är precis tvärtom. USA:s president demokraten Lyndon B. Johnson som efterträdde Kennedy ska ha sagt att han skulle få n******* att rösta på demokraterna kommande 200 år. I Sverige agerar socialdemokraterna på samma sätt, miljonområdena sätts i bidragspolitik för att få dem att rösta vänster; uppenbart tycks det inte finnas något intresse att bygga om dessa områden från grunden. Ett annat intressant ämne som Coulter berör är det faktum att ökad invandring drivit ner reallönerna för arbetare i USA eftersom dessa är beredda att ta löner under de fackliga minimilönerna; i USA har man gjort lönerna billigare och i Sverige kan utvecklingen krossa fackföreningsrörelsen. Är det en slump att liberaler är för öppna gränser?

Skavlan: Att du har rösträtt, är det något som du uppskattar? 

Skalvlans fråga kommer i samband med att Coulter inte säger sig vara feminist, utan att hon istället förknippar det med arga lesbiska manshatare. Feminismen som vi känner den idag bygger på radikal socialistisk genusmarxistiska idéer och har ingenting med de liberala krafter likt jämlikhet som en gång gav kvinnor rösträtt i USA och Sverige. Visserligen skrev Thomas Jefferson “all men are created equal” i deklarationen och syftade på män, vilket fått förändrad pragmatisk innebörd när fler grupper inkluderats i definitionen. USA har aldrig varit driven av socialistiska idéer, utan hela synsättet kring the American dream handlar om att ha lika möjligheter för alla; vilket är en liberal tanke. Jämställdheten (dvs. att utplåna skillnader som kulturer) uppfanns i socialistiska kretsar på 1970-talet, dvs. ca 50 år efter kvinnor fick rösträtt i Sverige. Skavlan är således mycket ohederlig och demoniserande när han kopplar ihop dagens feminism med kvinnlig rösträtt, det är två helt olika rörelser. 

Du vill få bort traditionell media? – Yttrandefriheten då?

Ett annat narrativ vänstermedia använt mycket i Sverige är kritik mot medierna är likställt med kritik mot själva yttrandefriheten. Vi känner igen samma demoniserande retorik om du är kritisk mot “hen” ogillar du homosexuella, vill du driva restriktiv migrationspolitik hatar du migranter (resonemang som f.ö. också förekommer i intervjun); det här är fel. Konservativa vill inte avskaffa yttrandefriheten, de värnar den. De enda man vill är att vänstermedia inkl. s.k. “public service” ägnar sig åt att ställa hederliga frågor utan politiska underförstådda meningar. Skavlan är under denna intervju ett lysande exempel på sånt beteende personer som Trump, Coulter och undertecknad fullständigt avskyr; dvs. politiskt mycket vinklade narrativ. Coulter förtydligar här att det handlar om att skapa etik inom journalistkåren, varav Skavlan istället försöker spela offerkortet om att hon likställt Trump som en cancerterapi mot (förljugen) media. 

Vem är Fredrik Skavlan att säga att Ann Coulter inte skulle överleva i Sverige 5 minuter? Att ha en mur är ingen extrempolitik om en massa människor kommer över gränsen, gränsövergångar och kontroller är ett normalt fenomen mellan civiliserade länder; landar vi på en flygplats är det inte en extrem handling att visa sitt pass. Samma resonemang gäller självklart vid en lång landgräns, dessa är inte oreglerade gränsövergångar för vem som helst att vandra över.  Snarare är det tydligt att de politiska idéer Skavlan gör gällande är mainstream, snarare är idéer som fler och fler  tar avstånd i från; dvs. man är kritisk mot oreglerad ekonomisk invandring från tredje världen.

Idag växer högern i de flesta länder,  det beror primärt på personer som Skavlan och andra tillhörande etablissemangen.  Den franska presidenten Emmanuel Macron blev häromdagen uppläxad av Ghanas President Nana Akufo som praktiskt taget förde samma resonemang som Coulter; resonemang som Dalai Lama också framförde men som media valde att tiga ihjäl härom veckan under hans besök i Sverige. Olika kulturer hör hemma i olika länder, och att Europa tillhör européerna; samt att återvandring är önskvärd (något även Akufo framförde i sitt tal).  Vilket för frågan till sin spets, vem är det egentligen som står för värderingar som borde betraktas som normala? 

President Nana Akufo läxar upp president Emmanuel Macron
https://www.svtplay.se/video/19558848/skavlan/skavlan-2018-intervjuerna-ann-coulter-donald-trump-gar-inte-tillrackligt-langt?start=auto&tab=2018

Fredrik Skavlan har gått från att vara en mycket populär programledare, till att framstå som mer och mer politisk i hur han tacklar personer som inte tycker som honom.  Efter två intervjuer där han demoniserat Åkessons person var det nu dags för den amerikanske högerdebattören Ann Coulter. Vad Skavlan uppenbart inte räknat med var att Coulter…

2 kommentarer

Kommentera utan Facebook