Är det problematiskt att “vita svenskar” inte utvisas F! ?!?

IngressI helgen fick Feministiskt ytterligare en ny partiledare vid namn Victoria Kawesa, som under helgen gjorde ett mycket märkligt uttalande i SVT. Hon fick b la en fråga varför F! anser att man inte ska kunna dömas till utvisning om man begått mord eller våldtäkt, varav hon menade att när man sonat sitt brott bör få stanna i landet. Dessutom framhöll hon att “vita svenskar” som begår brott inte blir utvisade, ett uttalande som borde få skarp kritik. Sedan när tillämpar svenska domstolar olika lagar beroende på hudfärg?  

Medborgarskapet är vattendelaren, inte hudfärgen
Det är inget rasistiskt problem att domstolarna skiljer på medborgare och icke-medborgare, eftersom ett välmående samhälle bör kräva att man även som icke medborgare följer lagen. Det har ingenting med hudfärgen på gärningsmännen att göra, utan att de uppenbart brutit mot det förtroendet de fått när de fått temporärt eller permanent uppehållstillstånd. I det aktuella fallet där Mohammad Rajabi runt 20 år gammal från Afghanistan står anklagad för mord, på sin 42-åriga flickväns pappa borde det vara självklart att pröva utvisning; eftersom mord på svenska medborgare bör omöjliggöra den fortsatta vistelsen i landet. Om den anklagade riskerar dödsstraff i sitt hemland, bör man eftersträva en överenskommelse med ett säkert grannland som inte har dödsstraff där vederbörande kan få en nystart (förslagsvis Turkmenistan eller Uzbekistan i det aktuella fallet) efter fängelsevistelsen alt. om personen kan avtjäna sitt straff där (på bekostnad av svenska staten).

Alla lika alla olika
Hur kan man tro att man ska bekämpa rasism genom att själva använda etnicitet i sin retorik och problematisera kring begreppet “vita svenskar”? Om det nu är rasism man vill bekämpa borde man väl snarare prata sammanhållning istället för att göra skillnad på människor utifrån deras hudfärg? Hade en Sverigedemokrat stått och talat om “färgade” eller “svarta” hade ingen av landets ledarredaktioner eller politiker missat det, men när man pratar om “vita” ser man uppenbart mellan fingrarna. Det finns det gammalt ordspråk som säger “Behandla andra som du själv vill bli behandlad“, vissa kallar det t om livets gyllene regel. Alla hederliga krafter bör ta avstånd från uttalanden som bygger på etnicitet, det är handlingarna som skapar brottslingen; inte hudfärgen.

Likhet inför lagen
Det är oerhört viktigt att samma brott bedöms lika, oavsett om man är medborgare eller inte. Däremot kan inte Sverige ta ansvar för andra länders medborgare som begår övergrepp eller våldsbrott, vi kan däremot hålla dem inlåsta. Rimligen bör personer som inte har länder att utvisas till hållas bakom lås och bom tills de uppgivit ett land dit utvisningen kan verkställas. Det är inte en rimlig tanke att en person dömd till utvisning, som avtjänat sitt straff fortsätter vistas i landet för att vi inte kan utvisa vederbörande. En lösning kan vara att Sverige skaffar sig partnerländer som den utvisade kan välja mellan, görs inget val får svenska myndigheter välja där hänsyn tas till snabb återanpassning och språkliga likheter. Rimligtvis bör även personen utlämnas kort innan fängelsevistelsens utgångsdatum, för att på så vis aklimatisera sig. I de fall de uppger sitt tidigare hemland är det än mer rimligt att den typen av återacklimatisering sker. Svenska staten bör även betala ut ett “mindre stöd” till det ankommande landet månadsvis där personen får del av det, och därför blir en morot att stanna i landet.

Dessutom har Victoria Kawesa (F!) fel i sak, Clark Olofsson utvisades nyligen till Belgien och blev utvisad på livstid. Orsaken är att Olofsson, numera Daniel Demuynck är belgisk och inte längre svensk medborgare sedan några år. Således har myndigheterna fattat beslutet trots att Olofsson är född i Sverige och tidigare varit svensk medborgare. Det är således än mer tragiskt eftersom den rasistiska tes och retorik Kawesa för fram, inte stämmer med verkligheten. Uppenbart är det medborgarskapet och inte hudfärgen som utgör vattendelaren och avgör om personen får stanna i landet. Man bekämpar inte rasism genom att problematisera kring etnicitet, man bekämpar rasism genom att brygga över begreppet hudfärg. 

I helgen fick Feministiskt ytterligare en ny partiledare vid namn Victoria Kawesa, som under helgen gjorde ett mycket märkligt uttalande i SVT. Hon fick b la en fråga varför F! anser att man inte ska kunna dömas till utvisning om man begått mord eller våldtäkt, varav hon menade att när man sonat sitt brott bör…

Kommentera utan Facebook