Foto: Sumit Kumar Singh880 -Wikimedia Commons

Kära läsare, efterföljaren är redan här – Homo Stupidiots – benämningen på den nya tvåbenta varelsen. Vi skall samtidigt komma ihåg att det finns väldigt gott om Homo Sapiens fortfarande, och i en del sällsynta fall har t.o.m. somliga fått med sig lite extra hjärnceller från Neandertalarnas lite större hjärnor.

Hur kan man nu se att en viss varelse tillhör det nya släktet Homo Stupidiots?

Till att börja med så är det omöjligt att från utsidan se huruvida om det är en Homo Sapiens eller en Homo Stupidiots. Homo Stupidiots finns i alla färger, kön, korta som långa och inte ens religionstillhörigheten eller brist på densamma kan på ett enkelt sätt fastställa vilken art den iakttagna tillhör.

Det finns däremot vissa ledtrådar som den uppmärksamma kan dra slutsatser från. Homo Stupidiots kom för några decennier sedan fram till att, det vi normalt kallar människor, endast finns i EN variant och har exakt samma möjligheter att överleva och få ett gott liv oavsett födelseplats och föräldrars genetiska bakgrund. Dessutom tror Homo Stupidiots att alla Homo Sapiens utvecklats på exakt samma sätt genom evolutionen och därmed har exakt samma egenskaper. För säkerhets skull har man kommit fram till den nya rasens egentliga namn – “Skapelsens Krona”.

Homo Sapiens finns som två olika kön, hanar och honor, med några väldigt få och sällsynta fall där de fysiska genitalierna hamnat i ”fel” kropp. Detta skall inte blandas ihop med att vissa utvecklar homosexuella egenskaper vilket gäller även fortfarande inom de flesta däggdjursarter.

I Homo Stupidiots hjärna har man numera kommit fram till att det finns 10-tals olika kön, och redan i förskolan gäller det för många lärare att förvilla barnen så mycket det går om vilket kön de tillhör. Det skall man själv bestämma uppe i tonåren säger dem. Att köerna till psykiatriska kliniker är rekordlånga torde vara ganska enkelt att förstå för den vanliga Homo Sapiens.

Homo Stupidiots har en fantastisk förmåga att samlas runt samma ”lägereldar”. Homo Stupidiots klarar inte att någon ställer krav på dem, de saknar också förståelse eller har en känsla av att man behöver ta ansvar för sina handlingar (tillkortakommanden). Konsekvensdelen av hjärnan utvecklas över huvud taget inte inom arten jämfört med Homo Sapiens där konsekvenstänkandet i bästa fall börjar utvecklas i 20-års åldern.

Homo Stupidiots favorit-“lägereldar” är sådana man själv inte behöver samla veden till, eller se till att de brinner 24/7. Istället tillsätter man ännu en utredning hur man kan starta nya eldar där ännu fler Homo Stupidiots kan fundera ut hur man bäst kan ta Homo Sapiernas ihopsamlade vedhögar att elda vidare med.

De lägereldar som är överbefolkade av ledande Homo Stupidiots är nyhets/tidnings-redaktioner, departement, institutioner, politiska partier av olika slag, men framförallt större lokala samt internationella samlingsplatser, såsom EU-parlamentet eller FN med dessa underavdelningar. Gemensamt för alla dessa samlingsplatser är att väldigt få Homo Sapiens (om ens någon) kunnat påverka invalet av nya stamfränder runt lägerelden. Förvisso finns det även några lysande Homo Sapiens runt dessa lägereldar, men de håller sig i utkanterna och aktar sig noga för att stöta sig med Homo Stupidiots som domderar och skriker genom deras enkelspåriga nyhetskanaler eller sociala medier.

Homo Sapiens är fortfarande den dominerande arten inom det ”privata” näringslivet, där man både måste, och vill, göra sitt bästa och dessutom får ta konsekvenserna för sina goda och dåliga arbetsinsatser. Det har förvisso smugit sig in en och annan Homo Stupidiot inom styrelser och ledning, oftast rekommenderad av någon annan ”stamfrände” med liknande fel och brister. Då det till syvende och sist enbart handlar om kompetens blir de oftast inte så långvariga och kostsamma.

Vad blir det för nästa ras som kommer att utbreda sig efter Homo Stupidiots? Själv sitter jag under korkeken och luktar på blommorna med en förhoppning om att Homo Intelligentus kommer att ersätta Homo Stupidiots. Den uppmärksamma kan redan nu konstatera att det är på gång.

Glöm nu inte att lyfta blicken från er ”smarta” telefon eller ”platta”, kanske står det ett lysande exemplar av Homo Sapiens och tittar på just dig. Med lite tur föds en Homo Intelligentus om ett tag.

Lev väl och var rädda om varandra.

Pilot Emeritus

Av Pilot Emeritus

Pilot Emeritus är högflygande bakom spakarna, men är ändå aldrig helt uppe i det blå.

Kommentera utan Facebook