Etikett: Valpåverkan

Är det hederligt eller sten i glashus att USA anklagar Ryssland för att påverka val?

Gång på gång hör man de stötande orden att “Storbritannien lämnar Europa”, en vanföreställning som skulle bygga på att EU skulle utgöra själva definitionen av Europa. Någon månad innan Brexit-omröstningen åkte Barack Obama till London och påstod att om Storbritannien lämnar Europa så kommer man placera dem längst bak i kön rörande frihandelsavtal; kan man…

Read More