Etikett: Tino Sanandaji

Varför bortser politiker helt från försiktighetsprincipen beträffande invandring?

För alla som går en grundkurs i redovisning lär man sig redan första lektionen om försiktighetsprincipen eftersom den utgör grunden i både ekonomiskt tänkande och bokföring. Principen innebär att alla kostnader ska värderas högt och intäkter ska värderas lågt, eftersom man annars får siffror som inte speglar verkligheten. I Sverige har det här varit känsligt,…

Read More

Fullt rimligt att Moderaterna backar i opinionen när nyliberalerna inte ifrågasätts

Idag kan vi se den ena analysen syrligare än den andra publiceras i våra olika medier, med tanke på Moderaternas omsvängning i frågan om Sverigedemokraterna. Precis som många partier som både ändrat politisk inriktning och väljargrupper, var det väntat att en radikal omsvängning rörande både flyktingpolitik och Sverigedemokraterna skulle påverka opinionen. På samma sätt som…

Read More

Kan man vara för en skärpt migrationspolitik och ändå betrakta sig som humanist?

Enligt Norges invandrarminister Sylvi Listhaug, Främskrittspartiet (SD:s systerparti i Norge) kommer en siffra på eller i närheten av 100 000 asylsökande under nästa år att få “våldsamma konsekvenser för välfärdssystemet” (översatt av red). Detta står i direkt kontrast med t.ex. statsminister Löfven som menar på att det blir en “förtjänst för samhället lite längre fram”.…

Read More