Etikett: Sexism

Finns rasism mot vita? Finns sexism mot män? – Konsten att debattera ordval istället för sakfrågor

De flesta läsare har nog sett följande scenario utspela sig i någon variant på ett internetforum eller i riktiga livet. Person X hävdar att rasism/sexism även drabbar vita/män. Person Y hävdar att detta är per definition omöjligt. Y proklamerar att rasism definieras som makt+diskriminering, strukturell särbehandling eller något liknande. Ingen sida säger “nej men använder…

Read More