Etikett: Segeregation

Vi erkänner en havererad migrationspolitik men inga migrationsproblem?!?

Hur är det möjligt att man som politiker (numera) erkänner migrationsproblemen men samtidigt inte bilden av Sverige som förmedlas i internationella medier? Istället har vi kunnat se den ena efter den andre förneka eller inte känna igen sig i det som sagts, i sociala medier har även flera ifrågasatt uppgifterna med enda motargumentet att det…

Read More