Etikett: Räntekris

Den kommande finanskrisen kommer slå mycket hårt mot Sverige, brace for impact!

Vi lever i en tid där mycket pekar på att vi kommer få allvarliga ekonomiska problem, och en recession /lågkonjunktur få känt av; eller trodde skulle ske även om denna tidning påtalat faktum i flera år. När ekonomin i västvärlden är mycket sammanflätad kommer USA påverka ett litet land som Sverige, vi kan nämligen inte…

Read More

Sverige mer illa rustade än vad man kan tro mot ny finanskris

Det är uppenbart att läxan inte är lärd, den som är satt i skuld är icke fri. Faktum är att det finns en hel del illavarslande tecken i både världsekonomin, där vi är särskilt exponerade. Det avgörande problemet är befolkningens höga lånegrad, där folket både lånat mycket pengar eftersom fastighetspriserna ökat; men också till hög…

Read More