onsdag, november 29, 2023

Staffan Marklund

Utbildning:
Kandidatexamen i retorik.

Har du varit med i något parti?
Ja, är passiv medlem i vänsterpartiet.

Vad är den största samhällsutmaningen idag?
Gällande att undvika förluster, gäller det att bevara högtillits samhället och den ekologiska mångfalden. Gällande att inte förlora potentiella vinster, behöver vi fördjupa den politiska demokratin, demokratisera ekonomin och reforma energisektorn till att bli grönare - där har vi gyllene möjligheter som borde greppas istället för att skjuta ansvar till framtida generationer

Intressen:
Skönlitteratur och träning (fast det är mest att ha tränat som är kul, själva träningen i sig är rätt beigt).

Stjärntecken:
Oxe, tror dock inte på astrologi.

Förebild:
Flera av mina släktingar, bland annat föräldrar samt mor- och farföräldrar, som via sitt agerande konkret demonstrerat gott leven i praktiken och alltid funnits där för mig. På de rent teoretiska planet, ser jag moraliskt och intellektuellt upp till Noam Chomsky. Författarmässigt och intellektuellt är Eliezer Yudkowsky en stor förebild.

Vilka vardagliga situationer kan göra dig irriterad?
När människor runt än inte lyssnar, utan bestämmer att de på förhand kan gissa sig till vad man egentligen tänkte säga eller i hemlighet tycker. Samt när människor har svårt att se nyanser. Eller när jag själv sviker mig själv genom att inte planera ordentligt.

TV-Avgiften:
Har ingen åsikt.

Värnskatt:
Är principiellt för progressiva skatter. Sedan ska jag vara ärlig med att jag inte satt mig in i värnskattens nuvarande utformande, fullt möjligt att den har förbättringspotential. Jag är medveten om att skatter är kluriga att sätta, för att inte förstöra incitamentsstrukturer eller skapa regelverk som skatteplaneras runt.

Systembolagets monopol:
Ja. Tror inte lösningen är universell. Utan är övertygad om att olika kulturer kräver olika lösningar, för den svenska nationalkaraktären verkar det fungera - men inget vi bör försöka exportera. Är principiellt för att vissa verksamheter bör skötas via icke vinstdrivande statliga monopol. Vilka verksamheter, varierar dock beroende på kultur.

Michael Jackson eller Pavarotti:
Med risk för att framstå som okultiverad, får jag säga Jackson.

Svenska dagbladet eller Expressen:
SVD, alla dagar i veckan.

Mozart eller Bach:
Mozart

Vad lyssnar du på för musik?
Tenderar att bli tillfälligt besatt av en artist, och lyssna sönder denna. Genren beror därmed mycket på artisten. Tidigare har jag fastnat för The Mountain Goats (folkrock), STRFKR och vampire weekend (alternativpop), för stunden överväger jag på att börja bli manisk kring Kim Petras eller Grimes (pop). Förutom denna periodiska besatthet, blandar jag tämligen friskt.

Vilket fotbollslag / Hockeylag håller du på?
Tittar inte på sport.

Vad är rasism för dig? (frågan känns väldigt aktuell)
Samlingsnamn för skilda men besläktade och ibland överlappande fenomen. Rasism kan innebära biologisk rasism, med vilket jag menar att misstro, felaktigt generaliserande eller förakta mot andra baserat på fiktiva eller överdrivna biologiska skillnader, eller att tillskriva omotiverat värde till reella men triviala biologiska särarter. Att inbilla sig att svarta skulle ha medfödd kriminella egenskaper, eller att medge att de inte har dessa skillnader men insistera på att de kosmetiska skillnaderna som finns mellan svarta/asiater/vita/araber, ändå skulle omöjliggöra samförstånd - ser jag som biologisk rasism. Kulturell rasism är samma fenomen, men grundat i upplevda eller reella men överdrivna kulturella skillnader. Om någon hävdar att judar mördar kristna barn regelbundet, eller medger att de inte ägnar sig åt detta - men hävdar att judarnas distinkta debattkultur gör de omöjliga att samexistera med - då utgör denna attityd kulturell rasism. Slutligen finns det strukturell rasism, vilket utgör någon av ovannämnda diskrimineringar kombinerat med att den riktas mot en utsatt grupp. Fördomar mot etniska kineser i Sverige utgör här strukturell rasism, medan fördomar mot vita i Kina utgör där strukturell rasism. Ofta eftersöks att exkludera en eller flera av dessa fenomen ur termen, eller att överordna den ena över de andra, vilket för mig känns som ett mycket underligt samtida fenomen. Man måste kunna hålla flera tankar i huvudet. Vad gör du för att motverka rasism? -Jag självgranskar mina egna reaktioner på andra, är de byggda på fördomar eller fakta frågar jag mig. Skulle jag själv vilja bli bemött på det viset? Försöker sätta mig in i andra gruppers skor.

Redaktionen

Ian Fernheden

Chefredaktör

Staffan Marklund

Redaktör

Bli redaktör

Klicka för mer information