Aldrig har så få förstört så mycket för så många

Det har blivit hög tid att skärpa straffen för en rad antal förseelser som blivit vardag i Sverige de senaste fem åren. Dels handlar det om att markera för de som utfört dessa brott att samhället inte accepterar detta, det handlar också om att värna friheten och säkerheten för resterande del av befolkningen (dvs. lika mycket hitflyttad som inföding). Istället för att fokusera resurser på “varför?” brandbilar och ambulanser attackeras, eller “varför?” kvinnor antastas över hela vårt land så handlar det om att statuera exempel att denna typ av uppförande inte accepteras överhuvudtaget. Det är också uppenbart för de flesta svenskar att rikspolisen Dan Eliasson som valt att tysta ner dessa brott knappast är den man som bör leda polismyndigheten.  Detta blev väldigt tydligt när Eliasson nyligen i TV tog brottslingens parti, istället för brottsoffret; en prioritering som är helt oacceptabel.


Rudy Giuliani och den amerikanska modellen
Då många borgerliga debattörer lyser med USA som ett föregångsland i många aspekter tåls det att sägas att jag tycker mycket i Sverige är bra, men på vissa områden finns det amerikaner som tänkt rätt. I USA är det alltid viktigt att inte framstå som “soft on crime” när man kandiderar till någon högre politisk post, medans det i Sverige är en självklarhet att grova brottslingar ska ha det betydligt bättre än våra pensionärer. Den amerikanska borgmästaren Rudy Giuliani städade under 90-talet upp New York City till att bli en av de säkraste städerna i världen, det handlade om nolltolerans mot allt ifrån småstölder till friåkning i tunnelbanan. Någonstans måste vi nog börja där i Sverige också, samhället ska sätta hårt mot hårt och visa att vi tolererar inte att våra mödrar, fruar och döttrar riskerar att bli våldtagna när de besöker den kommunala simhallen. Den justitieminister som accepterar att man inte kan döma gärningsmannen för att de saknar svenskt medborgarskap bör avsättas, då det är en förutsättning att man värnar samhällets intressen före brottslingens. En förutsättning för detta är att ökar återfalls-brottslingars straffsats, både vid andra och tredje gången de döms.


Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Som svensk asylsökande har man fler skyldigheter än rättigheter
Detta tåls att sägas, individerna som söker asyl är här för att vi (det svenska folket) ger dem en möjlighet till fristad. Det innebär att skyldigheterna äro fler än rättigheterna. Man ska dock komma ihåg att ca hälften som kommit hit inte flyr från krig utan vill ha ett bättre liv (detta faktum vill dock politiker inte tala om, men det syns i statistiken). En förutsättning för att man ska få ett uppehållstillstånd vare sig det är permanent eller tillfälligt måste vara att man underkastar sig Sveriges lagar och förordningar. I gengäld hjälper vi till med arbete, svenskundervisning och bostad. Det finns inga (som jag ser det) förmildrande omständigheter om man begår sexuella övergrepp mot kvinnor eller flickor på badhus. Ignorantia juris non excusat är latin för en rättsprincip att man inte ursäktar ignorans eller icke kännedom som ett skäl att frikännas, man är alltså skyldig att känna till landets lagar. Dessa rättsprinciper måste alltså gälla för alla som vistas i Sverige, och det är också en av lösningarna på dagens problem; myndigheter följer nämligen inte denna rättsprincip utan de gör undantag. Vi kan inte särbehandla vissa delar av befolkningen för att de har varit med om hemskheter, det kommer endast att polarisera befolkningen i vi och dom. Vi är alla lika inför lagen punkt. Det är ingen förmildrande omständighet att man inte visste om att man inte fick sexuellt antasta eller våldta andra, detta är alltså den asylsökande skyldig att veta om. Nu svarar Moderaterna i Stockholm med att tycka att nyanlända ska utbildas i kvinnors rättigheter (vilket låter som en form av anti-våldtäkts utbildning), något jag tror kommer att bli tämligen tandlöst. Detta är friheter man tar sig för att möjligheten ges, inte för att man inte vet om att det är fel.  Det är alltså inte acceptabelt att asylsökande inte lagförs endast för att man inte har ett tiosiffrigt personnummer. Hade Winston Churchill varit svensk statsminister hade han nog sagt något i stil med; aldrig har så få förstört så mycket för så många. För det är vad det handlar om när det kommer till kritan, dessa individer förstör för alla skötsamma invandrare och det är inte acceptabelt. Den viktigaste lösningen på samhällsproblemen handlar om att skärpa straffen
Det ska vara tydligt från första dagen i landet att följer man inte våra lagar så nekas man asyl (vilket också kan kombineras med fängelsetid). Så här borde man se på följande straffsatser om brott begås i Sverige (oavsett vart man är född):

 • Bryter man mot flera lagar bör strafftiderna som regel löpa konsekutivt (dvs. efter varandra)
  2 år för misshandel och 3 år för rån ger 5 år istället för 3 år för rån (där 2 år inkluderat i de 3).
 • Attacker mot räddningstjänst
  Någonstans mellan 5 till 12 år i fängelse beroende på allvaret. Dör någon pga. ambulansen inte kom fram bör man dessutom åtalas för vållade till annans död
 • Miljonbrott som våldsbrott, misshandel och personrån
  Omedelbart asylavslag och utvisning, generell skärpning på minimistraffen på dessa. Problemet idag verkar vara att man inte utnyttjar hela straffskalan utan dömer lågt, vilket sänder fel signaler. 
 • Mordbrand (alltså brand vare sig någon dött eller inte)
  Idag kan man dömas från 1 till 18 år alt. livstids fängelse, detta bör man se över så att personer sitter längre.
 • Sexuella övergrepp mot minderåriga (och självklart övriga människor också)
  Omedelbart asylavslag och utvisning, medborgare kan idag bli dömda till max 2 år om det inte anses som grovt, denna gräns bör dubblas till 4år och grovt från 6 till 8 år.
 • Borttagande av obligatorisk straffreducering med en tredjedel
  Självklart ska gott uppförande löna sig, men det ska vara oerhört skötsamma personer som verkligen visat att dom bytt spår. Vem värderar detta om alla får det ? Gör det istället exklusivt till den skaran som vill lämna brottets bana och som gör allt för att göra det. En examen bakom murarna i kombination med gott uppförande bör kanske belönas?
 • Livstid är livstid om det inte finns synnerligen bra skäl för nåd
 • 2 års ökning av strafftiden för andra återfallet, 3 år för tredje återfallet osv.
  Brottslighet ska inte löna sig, återfallsbrottslighet ska straffa sig hårdare.

Det har blivit hög tid att skärpa straffen för en rad antal förseelser som blivit vardag i Sverige de senaste fem åren. Dels handlar det om att markera för de som utfört dessa brott att samhället inte accepterar detta, det handlar också om att värna friheten och säkerheten för resterande del av befolkningen (dvs. lika…

Kommentera utan Facebook