Regeringens fullständiga hyckleri blir tydligt i kampen om EU-myndighet

I veckan rapporterade den fristående debattören och bloggaren Rebecca Uvell om att regeringen skryter om friskolor, något som tycks ha gått obemärkt förbi bland de större mediehusen. I sitt inlägg avslöjades att regeringen är beredda att gå mycket långt för att EU ska flytta den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige, i samband med britternas utträde ur den Europeiska unionen. I argumentationen till Bryssel lyfter man särskilt upp flera privatskolor som landets främsta, samtidigt som man erbjuder förtur till EU-dignitärers barn; vilket minst sagt går stick i stäv med den egna ideologin.

Innefattar kvoteringar till landets bästa skolor även den tilltänkta EU-skolan?
För några månader sedan kom regeringen och Gustav Fridolin med sitt “tombolaförslag” om att flyktingbarn skulle lottas ut till landets bästa skolor. Förslaget fick kritik, b.la. av den här redaktionen, för att kvotering aldrig kan vara lösningen på ett problem; snarare bör man ställa riktiga krav på alla elever och i så fall plocka de bästa. En meritokratisk kompromiss som dock premierat vissa, men samtidigt inte gett alla samma chans (vilket säkerligen varit problematiskt ur socialistisk synpunkt); bättre att alla har lika dåligt än att någon pga. egna ansträngningar premieras. När regeringen således erbjuder sig att starta och finansiera en ny europeisk skola till dessa myndighetsbarn tåls det att fråga varför inte denna skola också skulle få sin del av flyktingkvoten? En nystartad skola i syfte för dessa EU-familjer skulle ju innebära att man sannolikt skulle kunna kvotera in ganska många ensamkommande men även andra utåtagerande individer. När regeringen talar om solidaritet, är det konstigt varför inte regeringen tar upp denna “möjlighet” och “utmaning” i sin korrespondens med EU?

Erbjuder socialdemokratin fri välfärd och undantag från att betala skatt?
För någon vecka sedan gick Leif Östling (ordf. för svenskt näringsliv) ut och undrade “vad fan han får” för de enorma skattepengar han betalat in; en fråga som många människor fann oerhört befogad. Även om kritiska röster höjts kring Östlings position har samtidigt många vanliga arbetare efterfrågat en revision vad vi egentligen lägger pengar på och därför tagit Östling i försvar; ett fenomen som är minst sagt unikt i den annars “socialdemokratiska” folksjälen. Många socialdemokrater tyckte dir. Östlings synsätt var fruktansvärt trots att vederbörande enligt egen uppgift betalt skatt för minst 1000 personer, och att denne även skattat utomlands och således inte gjort något olagligt. Det faktum att Margot Wallström tjänat många miljoner under sin tid i både EU och FN och skattat utomlands (enligt de uppgifter som figurerat i sociala medier) tycktes ingen ha några synpunkter på. Nu väljer regeringen att gå steget längre, i erbjudandet till EU konstateras fri och full välfärd till den tilltänkta myndighetens anställda samtidigt som dessa kommer skatta utomlands; något som alltså borde vara otänkbart med tanke på de aktuella uttalanden som fällts.

Kan man skryta om välfärd samtidigt som operationer ställs in?
I ansökningen om ny EU-myndighet beskrivs vårt sjukvårdssystem som väldigt tillgängligt samtidigt som det håller världsklass standard. Det faktum att landet har enorma vårdköer och att människor inte får canceroperationer i tid utan avlider är det uppenbart tyst om. Under 2016 ställdes exempelvis 10 000 operationer in i Stockholms län, och i Sunderbyns sjukhus Luleå ställdes alla operationer in denna veckan pga. platsbrist. Den faktiska situationen är att den som fått cancer i bukspottskörteln riskerar alltså att mördas av den svenska byråkratin eftersom man på pappret har 5 veckors väntetid, medans vissa fått vänta häpnadsveckande 10 veckor (vilket kan jämföras med Danmarks 2). Således kan man fråga sig om regeringen Löfven lever i samma värld som resten av landets medborgare?

Kanske är det så enkelt som att regeringen bör tacka nej till denna myndighet då 900 välfärdsplatser är något som Sverige inte har resurser till. När skolsystemet på många håll inte längre fungerar, och resurserna påstås vara knappa kan man fråga sig om det inte sticker i ögonen om man startar en skola endast till myndighetsbarn? När detta frälse ska få gå före i bostadsköer, vara undantagna från skatter, och få gräddfil in i välfärden; på initiativ av Socialdemokraterna och Miljöpartiet tåls det att fråga hur mycket hycklare man kan vara? Hur kan man med hedern i behåll i ena meningen prata om solidaritet och med andra handen utfästa erbjudanden som går emot allt man påstår sig stå för? Dessa miljarder behöver prioriteras till utsatta människor i vårt land, inte någon ny EU-myndighet med utländska arbetare som dessutom skattebefrias; tack men nej tack! 

 

I veckan rapporterade den fristående debattören och bloggaren Rebecca Uvell om att regeringen skryter om friskolor, något som tycks ha gått obemärkt förbi bland de större mediehusen. I sitt inlägg avslöjades att regeringen är beredda att gå mycket långt för att EU ska flytta den Europeiska Läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige, i samband med britternas utträde…

Kommentera utan Facebook