Minska brottsligheten och arbetslösheten genom jourdomstolar och nya fängelser

IngressDet har säkert blivit uppenbart för alla som bosatt sig utanför Södermalms höjder att brottsligheten blivit påtaglig i hela landet. Går det en natt utan att vi har mord, mordförsök, mordbränder, våldtäkter eller rån? Häromdagen åkte inrikesministern ner till Malmö och höll ett tal där han ville bekämpa olika svartjobb som svarttaxi, hårklippning och spritförsäljning eftersom svartjobb stödjer den organiserade brottsligheten. Grattis alla satirtecknare! I Sverige har vi de senaste åren lagt ner en massa fängelser samtidigt som mord, skjutningar och andra våldsbrott tillhör den dagliga rapporteringen. När vi således har ett enormt utbud på brottslingar, och fängelser som inte kan rymma alla de som borde buras in borde vi börja bygga anstalter, vanliga såväl som “fängelseskolor”. Får man sedan jourdomstolar på plats skulle man i en hög takt kunna inkvartera de som idag gör gatorna osäkra genom att ex. gå beväpnade, eller ägna sig åt annan allvarlig brottslighet. 

Vakter och annan fångvårdspersonal
Blickar man sedan på arbetslösheten skulle fler fängelser möjliggöra fler anställningar, initialt i byggsektorn och sedermera på bevakning-säkerhetssidan. Förslagsvis skulle man börja bygga på orter som kanske fått sin fabrik nedlagd för att stimulera där tillväxten är svår. Kanske är det dessutom billigare att bygga om en nedlagd fabrik till fängelse, än att bygga helt nytt från grunden? Skulle hushållens ekonomi förbättras i dessa orter kommer även köpkraften öka, vilket kommer stimulera annan lokal verksamhet som handel och restauranger; som i sin tur skulle skapa ännu fler jobb. Arbeten inom fångvård kräver inte långa utbildningar, vilket är positivt då vi har ett enormt utbud på personer som behöver “enklare arbeten”. Dessutom skulle det tillkomma både administrativa tjänster och sjukvårdspersonal. Skulle man dessutom starta fängelseskolor skulle man även vara i behov av duktiga pedagoger och annan “inspirerande” personal, för att vända de (yngre) internerna med potential.

Nyttoeffekter av fler fängelser
Börjar vi inkvartera brottslingar i hög takt, med bibehållen rättssäkerhet skulle vi inte bara sänka brottsligheten och förbättra arbetslösheten; vi skulle även se en förbättrad säkerhet i de områden som svensk lag inte längre omfattar. Vi kan aldrig tillåta att vi hamnar i en situation där personer får elektronisk fotboja för att man inte vill belasta fängelserna. Således bör våldsbrott som bedöms som allvarliga leda till fängelse, eftersom prioriteten just nu måste vara trygghet på samhällets gator. Vi kan inte ha en situation där Örebro är mer farlig plats att vistas i exempelvis Havanna. På samma sätt är det orimligt att dömda våldsamma personer får fotboja för att kunna gå i skolan, eftersom orosmomentet inte ska vara kvar i klassrummet. Dessa individer hör hemma i en fängelseskola och inte i en vanlig skola, alla har rätt till studiefrid; på denna punkt tänker regeringen fel. Dessutom är vi nog många som med entusiasm skulle höja vår egen skatt för att finansiera dessa utbyggnader.

“Hederliga människor ska med!”
För några år sedan gick socialdemokratin fram med valparollen “Alla ska med”, vilket säkerligen låter som ljuv musik för den mest rättrogne socialdemokraten. Dock kan man fråga sig vad begreppet betyder, innebär det att vi ska låta brottslingar sitta med fotboja i våra klassrum för att vi tycker det är viktigt att alla får utbildning? Kanske skulle vi tänka om och istället satsa på de som har hederliga avsikter, och som vill arbeta och göra rätt för sig? Varför erbjuder vi inte gratis bostäder, körkort, utbildningar till personer som agerar hederligt istället för till hemvändande IS-terrorister? Idag tenderar samhället åt att fokusera på den minoritet som beter sig sämst, varav majoriteten som istället agerar hyggligt ständigt blir lidande; förslagsvis placerar vi istället dessa individer bakom lås och bom och fredar således samhällets övriga medborgare.

Rimligen måste vi börja kombinera arbetsmarknad och de problem vi har i samhället, kan vi i någon mening dra nytta av marknadskrafterna för att lösa samhällsproblem; bör vi se vilka möjligheter som finns. Det betyder inte att man ska driva fängelser privat, utan att vi måste hitta arbeten som både ger samhällsnytta i form av minskad arbetslöshet och samtidigt sänker arbetslösheten.

Det har säkert blivit uppenbart för alla som bosatt sig utanför Södermalms höjder att brottsligheten blivit påtaglig i hela landet. Går det en natt utan att vi har mord, mordförsök, mordbränder, våldtäkter eller rån? Häromdagen åkte inrikesministern ner till Malmö och höll ett tal där han ville bekämpa olika svartjobb som svarttaxi, hårklippning och spritförsäljning…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook