Pressfoto från Polisen.se (Svartvitt filter av Förnuft)

Fornuft_ingress1Det är uppenbart att polischefen Dan Eliasson är kraftigt ifrågasatt och att många saknar förtroende för honom. Vi gick ut och krävde hans avgång nyligen i en artikel, sällan har någon av våra artiklar delats så pass flitigt. I en välmående rättsstat ska polisen åtnjuta folkets fulla förtroende, detta ska alltså vara normalläge. När folket ifrågasätter polisen och dess ledning är något väldigt fel, och då bör en klok statsminister agera. Det är alltså främst folket och inte statsministern som ska ge polischef Eliasson förtroende. I en representativ demokrati bör statsministern försöka följa folkviljan.

Kort resumé
Dan Eliasson är olämplig som polischef eftersom han tycks sakna förmågan att säga rätt sak vid rätt tidpunkt. När bilar brinner och poliser får knivar i magen återkommer polischefen från sin semester och skriver att han hoppas alla är utvilade. Uppenbarligen tycks polischefen ha missat att det råder krigsliknande situationer i flera av landets förorter. Hans förtroende ifrågasattes även efter att ha suttit och tyckt synd om en ung kille som mördat en tjej istället för att visa någon större sympati med brottsoffret. Dessutom är det många poliser som klagar högljutt om hur dåligt Eliassons nya polisorganisation fungerar och många slutar i ren protest. För att läsa mer om Eliasson läs gärna vår artikel Dan Eliasson bör entledigas som rikspolischef.

Rekrytera en polischef som åtnjuter kårens förtroende
Varför måste vi ha en polischef som är partikamrat, är det inte mer rimligt att vi anställer en duktig och erfaren person som poliserna själva vill ha? Visserligen är Eliassons uniform prydd i guld, men hur värdig och respektingivande är denna uniform när man gått från ifrågasatt generaldirektör för Försäkringskassan och Migrationsverket till rikspolischef? Det som ger vår militära överbefälhavare sin respekt är att denne avancerat från menig till fänrik och vidare upp till general. Hur mycket respekt hade vi haft för denna grad om det handlade mer om att ha rätt partibok istället för rätt erfarenhet (dvs. befordrad under lång tid). Fördelen med ÖB är att han vet något om hur man leder en tropp, pluton, kompani, bataljon, brigad, division (om vi ens har kapacitet för att upprätta en division idag?) vederbörande har nämligen haft alla dessa tjänster innan han fått det samlade ansvaret för Sveriges försvarsmakt. Vad vet egentligen Dan Eliasson om vanligt polisarbete? Vad vet egentligen Dan Eliasson om hur man leder en brottsutredning? Det är dags att rekrytera någon internt, varför inte någon som löst många utredningar istället för lagt ner dem?

Eliasson är ett lysande exempel på varför kvotering är en dålig idé
Kvotering har funnits länge i vårt samhälle, men många har kanske inte insett att detta moderna begrepp är väldigt gammalt. Kvotering handlar om att man bortser från erfarenhet eller kompetens på ett område och istället tillsätter någon på en faktor man istället prioriterar. När Karl X Gustav (han som tågade över Bält) dog var hans son Karl XI (mannen på den tidigare 500-lappen) mycket ung. Detta ledde till att adeln styrde Sverige under några år, där dessa lade beslag på en mängd gods och utökade sin makt. Detta fick till följd att många höga militärer kvoterades in pga. sitt släktskap istället för sin erfarenhet. När Danmark invaderade Skåne kvoterades t.ex. Lorentz Creutz till riksamiral trots att denne inte hade någon sjövana, utan istället rätt släktskap. När slaget vid Ölands södra udde inleddes kantrade hans amiralsskepp Kronan och ammunitionsförrådet antändes utan att man ens träffats, Regalskeppet Svärdet som nyligen återfunnits gick även under vid detta slag. På samma sätt är idag Eliasson kvoterad som en trogen socialdemokrat, sen att han likt Lorentz Creutz saknar erfarenhet är uppenbarligen av mindre betydelse. På samma sätt som den svenska marinen fick lida genom att ha en icke kompetent riksamiral får poliskåren och vi medborgare lida av att ha en icke kompetent rikspolischef.

När många uppenbarligen saknar förtroende för Eliasson kommer inte statsministerns eller justitieministerns stöd att förbättra situationen. Det enda som sker är att kritiken spiller över på regeringen. Eliasson behöver entledigas från sitt ämbete omgående för att få lugn och ro inom kåren. Polisen behöver lägga all sin kraft på att lösa brott och upprätthålla ordningen istället för PR-fokus och nya organisationsscheman. 

Av Ian Fernheden

Ian Fernheden är sedan 2015 chefredaktör för tidskriften Frihetliga Förnuft. Ian har en kandidatexamen i internationell ekonomi men brinner även för nationalekonomi, utrikespolitik, demokratifrågor, yttrande- och pressfrihet, historia samt konst och sann kultur så som klassisk musik. Ian har även tjänstgjort i Amfibiekåren, är lyrisk tenor, salsadansare och dykare när han inte skriver artiklar. Sedan november 2022 är Ian kommunalråd för Kristianstad kommun och vice ordförande i kommunstyrelsen och är även invald som ledamot av både fullmäktige i kommunen och regionen för Sverigedemokraterna.

Kommentera utan Facebook