Är det rätt att SVT instruerar barn att det är okej att gömma flyktingar?

Vår “kära” public service slutar aldrig att förvåna hur politiskt styrda man är i sitt utbud, uppenbart kan man inte hålla sig för att i sina program lära barn att det är rätt att gömma flyktingar? När programmet tillverkats för Utbildningsradion dvs. för att visas i skolklasser tåls det att fråga hur man tänker? Ser man det ur ett större perspektiv ifrågasätter man dessutom våra myndigheters integritet genom att sätta sig över deras beslut. Hur kan man som ansvarig utgivare släppa igenom något sådant, och dessutom rikta innehållet till våra yngsta som inte förstår konsekvenser utan till 100% resonerar efter känslor? Politik och ledarskap handlar om att göra vad som är rätt för landet, på ett rättssäkert sätt; vad får vi för tillvaro om vi således uppmuntrar barn att ta politisk ställning helt bortsett från lag och sak?

“Jag har en väninna som har valt att ljuga för att hjälpa andra”
För det första bygger våra myndighetsbeslut kring en rättssäker prövning, fruktar du inte livet har du en sämre chans att få stanna; så ser reglerna ut. Om man får ett utvisningsbeslut är man enligt lag skyldig att lämna landet, det innebär inte det att man sänder någon i döden. Däremot drar ut på myndighetsbeslut genom att hjälpa andra bryta mot lagen och gömma sig. Vill man hjälpa tiggare till ett bättre liv är det således inte att hjälpa om man anser att dessa bor bäst på ockuperad mark, eller ge dessa pengar eftersom det bara uppmuntrar fler att söka sig hit; istället behöver Sverige hjälpa på plats. På samma sätt fungerar det för människor som inte fått uppehållstillstånd från andra länder, varje olaglig dag i Sverige är en förlorad dag att få hjälp eller återetableras i sitt hemland.

“Hon har låtit en familj gömma sig i sin källare, ja dom kommer från ett annat land där det är krig”
Grunden till den svenska asylpolitiken handlar om att just hjälpa människor från länder där det råder krig, således bygger just asylskäl på om landet har krig eller inte. När man således säger till barn att man gömmer människor från ett land där det råder krig tåls det att fråga vilka dessa är? Om det råder krig borde man väl inte behöva gömma sig eftersom man då har mycket god möjlighet till just asyl, om än temporärt? Vad som sker är ett retoriskt knep som är vanligt men rimmar dåligt med verkligheten, man betraktar alla som kommit de senaste åren som krigsflyktingar; något som alltså är direkt fel. Många människor har också kommit som ekonomiska flyktingar, dvs. passat på och tagit möjligheten i flyktingvågen; således sprider man både en bild som inte speglar verkligheten samtidigt som man dessutom påstår att människor som kommer från krig ska utvisas tillbaka till kriget. I ett barns sinne, hur kritiskt kan de behandla dessa påståenden?

Men dom får inte bo i Sverige, och om dom blir upptäckta blir dom tillbakaskickade till sitt land. – Blir dom dödade då? -Ja det vet man inte, de kan klara sig men det är farligt där. 

-Jag tycker inte det är ljug för din kompis har ju bara en hemlis. -Precis!
Är det rimligt att lära barn att det är okej att ljuga att man har illegala flyktingar i sin källare? Visserligen är det inte olagligt att gömma flyktingar, istället är det moraliskt fel. Sker verksamheten i vinstsyfte riskerar man upp till 2 års fängelse (dvs. 18 månader efter 2/3 fängelse). Tvärtom ska man väl lära barn att tala sanning och att få folk att underkasta sig våra myndigheter, hur ska vi kunna ha en fungerande integration om människor uppmuntras gömma sig i landet illegalt?

Det faktum att det inte är olagligt att gömma andra och många människor gått under jorden är knappast en slump, människor går under jorden för att man kan tjäna på det. När man därför läser att vissa kommuner betalar ut bidrag till människor som befinner sig illegalt tåls det att fråga hur vi som land egentligen resonerar? Är det rätt att myndigheter ger människor ekonomiska morötter att stanna kvar, samtidigt som det är riskfritt att gömma flyktingar; och att vår public service dessutom uppmuntrar barn att ljuga kring dessa frågor? Sverige behöver därför göra det olagligt att både gömma flyktingar och ge ekonomiskt bistånd till illegala grupper; det är också fel att ge gratis utbildning eller generell vård eftersom även dessa kan bli pull-faktorer. Däremot bör vi självklart ge akut vård som inte kan anstå, våra sjukhus ska rädda liv; det är knappast en anledning varför folk söker sig till Sverige. 

 

Vår “kära” public service slutar aldrig att förvåna hur politiskt styrda man är i sitt utbud, uppenbart kan man inte hålla sig för att i sina program lära barn att det är rätt att gömma flyktingar? När programmet tillverkats för Utbildningsradion dvs. för att visas i skolklasser tåls det att fråga hur man tänker? Ser…

3 kommentarer

Kommentera utan Facebook