torsdag, december 7, 2023

Insändare eller Gästskribent

Oberoende Förnuft är ett rent ideellt projekt som handlar om att sprida nyheter vi finner intressanta, men som också med kunskap och logik utmanar befintligt sämre förslag. Vi som arbetar med denna tidskrift är därför oerhört måna om att din text är genomtänkt och underbyggd för att få publiceras för vår läsarkrets. Regler för gästskribent: – Resonemangen måste vara väl genomtänkta, och om de avviker från redaktionens åsikter, synnerligen skärpta. Redaktionen är politiskt oberoende, inte oresonlig. – Håll dig runt 3 000 tecken (inkl blanksteg). – Tankegången ska vara tydlig och begriplig. – Texten är välskriven och rättstavad. – Texten ska vara reflekterande, pajkastning uppmuntras inte. – Om du som politiker vill publicera en debattartikel ser vi det som viktigt att du inte misskrediterar dina motståndare med hur det såg ut ”när de hade makten”, utan att argumentationen är att betrakta som ”hederlig”. Insändes till: ian.fernheden@fornuft.se