torsdag, december 7, 2023

Ian Fernheden

Chefredaktör

Hej! Ian Fernheden heter jag och driver sedan ett flertal år tillbaka tidskriften Oberoende Förnuft. Jag har tidigare bakgrund inom Moderaterna men lämnade partiet vid Decemberöverenskommelsen eftersom den enligt mitt tyckte tog strid mot demokratin. Jag har studerat internationell ekonomi, och är mycket intresserad av både svensk politik, ideologier samt vad som händer i världen. Jag är ursprungligen från Stockholm men bor sedan snart 15 år i Kristianstad och Skåne, dialekten har jag dock inte anammat av förklarliga skäl; den är mycket svår att imitera trovärdigt.

En modern konservatism
Nuförtiden finns det tyvärr många som tror att konservatism innebär att man förtrycker olika minoriteter vänstern demoniserat som "offer", konservatism handlar istället om att vi betraktar dem som vanliga människor; fria att leva som de vill. Den största skillnaden är dock att vi inte anser att deras verklighet väger tyngre eller att dessa är "förtryckta" mer än någon annan, i ett jämlikt samhälle har alla rätt att föra fram åsikter.

Demokrati handlar om att den med bäst åsikter vinner, inte den som skrämmer politiska motståndare till tystnad; eller är mest "generös" eller "solidarisk" med andra människors pengar. Sverige har mycket allvarliga problem där folkvalda rent av rånar skattebetalarna på deras pengar. Den moderna konservatismen handlar om att sänka politiker- och tjänstemannalöner kraftigt, och få folk att känna förtroende mellan de som utövar inflytande (det som politiker kallar "makt") och de väljare eller läsare som lyft fram oss. Därför måste det finnas en transparens och en närhet, där människor kan föra dialog med redaktör så väl som folkvald. Visste du att förr i tiden kunde det amerikanska folket besöka presidenten i Vita huset eller att Olof Palme åkte tunnelbana till jobbet? När arbetarklassens företrädare åker businessclass är det uppenbart att de inte lever som de lär. Vi konservativa erbjuder ett annat synsätt.

Konservativa värden idag handlar om att värna traditioner, fosterland, konung och det som gör oss till svenskar. Istället för att spotta på vår kultur och historia, lyfter vi fram den; för det svenska är något som är fint som är värt att hylla och känna kärlek till. Hur ska vi kunna integrera folk, om vi som politiskt korrekta individer så kraftigt tar avstånd från vårt land? Resonemanget är djupt motsägelsefullt, för att inte tala om skadligt.

Samtidigt får vi inte glömma de riktiga liberala värden som idag hotas av människor som kallar sig just "liberaler" men som driver en helt annan agenda. För att fortsätta vara en demokrati måste vi värna yttrandefriheten, pressfriheten och vårt självbestämmande. Arenan att göra det här på är Sverige, vårt fädernesland (sorry alla feminister); inte genom att flytta "makt" till EU eller andra världssamfund. Liberaler har i alla tider därför värnat nationalstaten, det är inget extremt utan fullständigt normalt. Ett land måste därför ha lika mycket suveränitet som du har till din bostad, där du kan bestämma vem som får komma in och vem som inte är välkommen.

Följande staty välte nazisterna i Leipzig, för att de menade på att Mendelsohn var av fel börd. Tänk om de istället hade lyssnat på hans musik istället för den demagog som kom att mörda miljoner?

Utöver skrivandet är jag lyrisk tenor, vilket gör att jag brinner för riktiga kulturfrågor dvs. inte kön på väggar eller feministiska krukor utan sann konst som exempelvis opera. Konst är inte uttryck, det handlar istället om att med hög kvalité erbjuda människor glädje genom sitt konstnärskap.

Jag har tjänstgjort i Amfibiekåren, och är uttalad rojalist. Under lediga stunder hittar ni mig i havet som dykare, på salsagolv i Sverige eller utomlands eller i diverse intressanta sammanslutningar. Min journalistiska förebild är Tintin, eftersom han i någon mening utgör den ärlighet och hederlighet dagens propagandister till press inte kan relateras till.

Redaktionen:

Ian Fernheden

Chefredaktör

Staffan Marklund

Bli redaktör

Vill du skriva på Oberoende Förnuft?