Foto: Pixabay.com

Företaget Monsanto har varit i blåsväder gällande ogräsdödaren Roundup som anklagas för att öka risken för cancer. De blev tillslut skadeståndsskyldiga till bland annat ett par vars cancer anses ha orsakats av deras produkt. The Guardian har nu avslöjat en sofistikerad pr-, bevakning-, och informationskampanj utförd av Monsanto, där de bland annat betalade sökmotorn Google för att göra det lättare att hitta sökresultat som gagnade deras sak.

Företaget upprättade ett eget informationsorgan som övervakade granskande journalister, vissa icke vinstdrivande miljöorganisationer samt aktivister – och spred negativ information om dessa i syfte att diskreditera sina kritiker. Bland annat utredde de artisten Neil Young, och författade en rapport om hans aktiviteter. Neil Young har släppt en skiva med namnet The Monsanto Years, musiken i skivan har ett samhällskritiskt tema och riktar särskilt in sig mot företaget Monsanto. Reportern Carey Gillam samlades det även in information om, hon är en journalist som tidigare arbetat för den välrenommerade tidningen Reuters och har i boken “Whitewash: The Story of a Weed Killer” granskat Monsanto.

Inför utgivandet av hennes bok hade Monsanto sammanställt ett dokument med flera planerade motaktioner riktade mot henne. De ville framställe henne som “anti-glyfosat aktivist [glyfosat är det cancerogena ämnet i Roundup]” samt organisatör för konkurrenter till Monsanto.

Monsantos agerande har blottlagts till följd av en domstolsförhandling, där interna dokument från företaget begärts ut och offentliggjorts. Dessa dokument avslöjar att Monsanto systematiskt angrep sina kritikers förtroendekapital och samlade in information om dem. Bland annat förbereddes “talepunkter” (argument) som skulle förses till “tredjepart” för att sedan framföras till motståndarna.

Monsanto betalade Google för att sökresultaten gällande frasen “Monsanto Glyphosate Carey Gillam” i första hand skulle förse träffar som var skeptiska till hennes granskning. Monsantos PR-ansvariga sade sig även lägga tryck på tidningen Reuters i hopp om att få henne avskedad.

The Guardians avslöjande stämmer överens med påståendet som framfördes i en stämning mot Monsanto förra året, att de “mobbar” forskare och kritiker.

The Guardian skriver att Monsanto oroade sig över offentliggörandet av dokument som skulle visa på deras ekonomiska band till forskare, då de ekonomiska banden däremellan kunde ses stödja anklagelser att Monsanto “mörkade forskning som framställde de i dålig dager”.

Monsanto ägs numera av Bayer, deras talesperson ville inte kommentera dokumenten som visar på försöket att diskreditera kritiker. Istället hävdar man att företaget konsekvent verkat för en vetenskaplig debatt om deras produkts inverkan, och påstår att Reuter “tagit russinen ur kaka” via partisk informationsförmedling. Reuters säger till The Guardian att denna kritik är ogrundad, de menar sig ha rapporterat rättvist och gett sina läsare en fullständig bild av ämnet.

Av Staffan Marklund

Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Kommentera utan Facebook