tisdag, oktober 19, 2021

Vem vill inte att sanningen om våldtäkterna ska fram?

Senaste artiklar

Hur kan man ha förtroende för någon som bara ägnar sig åt epitet dvs, mobbing?

När jag var liten fick jag höra att människor som mobbade andra var...

Är Miljöpartiet på 3 % orsaken till att klimatet blir ämnet på SVT:s partiledardebatt?

Idag går det knappast att öppna en tidning utan att minsta väderfenomen kopplas...

När (S)ocialisterna utser ny ledare visar de tydligt hur mycket de föraktar demokrati.

Att Stefan Löfven kastar in handduken från en dag till en annan borde...
Mario Bosson
Mario Bossonhttp://www.mariobosson.se
Redaktör // mario.bosson@fornuft.se

Det fria ordet är en grundpelare i en demokrati. Tankar och idéer möts och mäts i debatter genom argumentation. Fakta som tillförs gör att vi bättre kan förstå helheten. Vi kan bättre förstå vart vi är på väg, ta bättre beslut och vidta bättre åtgärder för att forma det samhälle vi vill ha. Men alla följer inte spelreglerna i en modern demokrati.

På många platser runt om i världen finns vad som kallas en speakers corner, mest känd för oss är kanske den i Hyde Park, London som väl anses ha gett namn åt företeelsen. Vem som helst kan, inom lagens gränser, framföra sina åsikter, tankar och idéer till en lyssnande allmänhet.

På internet kan alla sätta upp sin corner genom en webbsajt, en blogg, eller ett forum. Detta leder till att ett större flöde av tankar, åsikter, idéer och fakta kan spridas, en grundpelare i en demokrati. Verkligheten är komplex och kan bäst beskådas genom en mångfald av perspektiv.

Idag har de sociala medierna utvecklats från glättiga sociala interaktioner till att ha blivit en reell del av kommunikationen i både det privata och offentliga samhället. Inom parentes bör vi komma ihåg att de flesta sociala plattformar ägs av företag som har en affärsplan kopplad till tjänsten. Det brukar sägas att om en tjänst eller produkt på nätet är gratis är det användaren som är tjänsten/produkten.

Ett fenomen har utkristalliserat sig i den svenska debatten och informationsfloran. I stället för att ta debatten om sakfrågan försöker man tysta debattören eller på annat sätt förhindra denne från att göra sin röst hörd. Ur gerillaperspektiv synnerligen effektivt men hör det hemma i en modern demokrati som Sverige?

Det är ett känt faktum att innehållet i de sociala medierna kan anmälas till företaget om användarna finner det olämpligt. Just denna möjlighet använder individer och nätverk av individer för att stoppa eller förhindra spridning av information som man av någon anledning inte vill ska spridas. Det handlar alltså inte om att innehållet strider emot leverantörens regler utan att vissa grupper i samhället vill tysta andra grupper eller enskilda. När antalet anmälningar når ett visst antal kan en användare stängas ute från den sociala interaktionen. Vi har sett på senare tid att flera debattörer har blivit avstängda från Facebook pga. sådana anmälningar uppenbart i syfte att tysta vederbörande. Det finns individer och grupper som inte vill att alla åsikter, tankar, idéer och fakta skall få uttryckas. Istället för att möta det fria ordet med argumentation och debatt försöker man tysta den som talar.

Ann Heberlein är en debattör, moderat politiker, författare och teologie doktor i etik. Hon är engagerad i våld mot kvinnor och kanske då framförallt sexuellt våld. Hon har flitigt debatterat om behovet att på olika sätt ta detta våld emot kvinnor på större allvar. Hennes senaste projekt är att med akademisk metod undersöka vilka de bakomliggande faktorerna är till det nu snabbt ökande sexuella våldet mot kvinnor.

För att finansiera denna forskning som är tänkt att ges ut i bokform startade hon en insamling via en s.k. crowdfunding-tjänst, Kickstarter, där enskilda går in och bidrar med pengar.

Ganska snabbt stoppades insamlingen då tjänsten Kickstarter fick in anmälningar om att projektet var olämpligt. Heberlein som är fast besluten om att projektet ska genomföras satte därför upp en ny insamling i egen regi som under två dygn genererade nästan den dubbla summan som hon först avsåg att hon behövde för projektet.

Ämnet för hennes bok är brännhet, maktbalansen mellan politiska ideologier och partier kan komma att påverkas. Ämnet har bäring på den ökade otrygghet som befolkningen upplever och den ökande brottsligheten inom området. Konkreta fakta som både kan ligga till grund för politiska åtgärder och beslut men också förhindra felaktig ryktesspridning bör ligga i allas intressen.

Att bedriva forskning med akademiska metoder har länge ansetts vara en av de högsta formerna av intellektuellt arbete i en kunskapsnation som Sverige. Information som sammanställs med en erkänd akademisk metod kan också granskas av andra forskare och intressenter. Därmed kan slutsatsernas kvalité och relevans bedömas på ett professionellt sätt. Att motsätta sig detta får närmast ses som en skymf emot både det allmänna intellektet samt folket och rikets intressen.

Men det finns nätverk av individer som inte vill ha en debatt utan i stället väljer att försöka tysta de röster de inte vill ska höras. Strategin känns tydligast igen från totalitära stater där oliktänkande förföljs, förbjuds eller på annat sätt hindras från att göra sin röst hörd.

Det vi ser är en utveckling av demokratin i Sverige genom att fler och fler människor engagerar sig i den offentliga debatten. Människor skriver inlägg i forum, på bloggar och driver opinion på sina hemsidor. Andra sluter upp bakom de initiativ de vill stödja, vare dig det handlar om en bok en demonstration eller en marsch på gator och torg.

0
0
rösta
Article Rating
Dela våra artikel

Kommentera utan Facebook

0 Comments
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

Senaste ledare

Senaste replik

Fler av våra artiklar:

0 0 rösta
Article Rating
Dela våra artikel
0
Delta gärna i diskussion och kommentera nedan!x
()
x