tisdag, april 7, 2020

Hur många smörgåsar för ett äldreboende går det på en Ferrari?

Senaste artiklar

Att socialist-regeringen vill ha total makt är inte förvånande, utan djupt oroande!

All inskränkt medborgerlig frihet som uppstår vid införande av diktatur, uppstår alltid...

Varför måste äldreboenden mass-smittas innan man inför besöksförbud?!?

Hur många måste dö innan man agerar? Fenomenet har blivit väldigt tydligt...

Byråkraterna tar våra liv i dessa coronatider – Lägg ner landstingen!

Sveriges nya adel heter inte Gyllenkrona eller Lejonsvärd, den utgörs istället av...
Mario Bosson
Mario Bossonhttp://www.mariobosson.se
Redaktör // mario.bosson@fornuft.se

 Det är dags att ställa krav på att stat och kommun höjer sin kompetens när det gäller att driva enkla verksamheter då privata aktörer bevisligen kan. Stat och kommun ansvarar för att använda våra skattepengar – vårt gemensamma bidrag till samhället – så kostnadseffektivt som möjligt.

Det påstås i en artikel i Expressen att Jan Emanuel Johanssons företag Hoppetgruppen AB gör en rejäl vinst på att bl.a driva HVB-hem för asylsökande. Debatten om privata vinster för verksamhet som egentligen skulle ha drivits av stat, landsting och kommun kan väl sägas ha uppnått statusen av att vara “evig”, även om företeelsen historiskt sett är relativt sen.

Först och främst är jag personligen emot slöseri Jag har kanske som enda invånare i det här landet innehaft en mobiltelefon så länge att folk glömt att modellen en gång fanns och då trott att det varit en ny modell de inte sett.

Att privata företag behöver göra vinst är lika naturligt som att en restaurang behöver servera mat för att just kunna vara en restaurang. Jag har inga problem med att ett privat företag går med vinst om det totalt sett blir ett lägre pris för stat och kommun. Men den viktiga frågan måste ju vara varför stat och kommun inte kan driva en relativt enkel verksamhet till samma kostnad som ett privat företag?

Själv har jag varit anställd i ett kommunalägt aktiebolag* (sug på den) som drev olika vårdande verksamheter som HVB-hem för asylsökande människor. Uppställningen för en sådan verksamhet är ganska enkel. Det finns en kostnad för själva huset i form av hyra eller ett lån till banken. Till detta kommer föga ovanliga driftskostnader som vatten, el, sophämtning mm. Inköpen består till stor del av mat och mindre kostnader för aktiviteter och annat material som är vanligt i ett mänsklig boende. Fordon finns också men inte heller de ingår i någon mystisk kostnadskategori som kräver utomjordiska ekonomikunskaper.

Med andra ord en enkel kostnad- och intäktsbudget av det slag som används i ekonomiutbildningar.

Så till den viktiga frågan: hur svårt kan det vara? Vi som en gång arbetade in denna verksamhet (div behandlingspedagoger och individer från helt andra branscher till vilka jag själv räknades) resonerade som så att vi lika gärna kunde ha drivit den själva – så enkel var den.

Så hur svårt skulle det vara för statliga eller kommunala tjänstemän? Lite elakt kan man undra om vissa inte hamnat fel och egentligen hade gjort bättre i från sig på Samhall där man erbjuder arbetsuppgifter av enklare slag.

Så vad vill jag ha sagt med detta jo att även om det kan finnas skäl att lägga ut vissa verksamheter privat, behöver vi på allvar ifrågasätta den kompetens som finns inom stat och kommun och se till att vi inte låter skattepengar i onödan styras om till privata fickor när en verksamhet är av skolbokskaraktär.

Frågorna det handlar om är vem de insamlade skattemedlen är till för eller i vems fickor de ska hamna. En annan fråga att ta ställning till är hur ansvaret över dessa medel utövas.

*)Parallellt med detta bolag fanns flera helt privata aktörer. Skillnaden var att överskottet från det kommunala aktiebolaget gick tillbaka till ägarkommunerna.

I denna artikel diskuteras endast kostnadsaspekten av att lägga ut uppdrag på privata företag. Även andra aspekter som kvalité och tillgänglighet kan vara relevanta.

Leave a Reply

Kommentera utan Facebook

  Subscribe  
Notify of

Senaste ledare

Att socialist-regeringen vill ha total makt är inte förvånande, utan djupt oroande!

All inskränkt medborgerlig frihet som uppstår vid införande av diktatur, uppstår alltid...

Varför måste äldreboenden mass-smittas innan man inför besöksförbud?!?

Hur många måste dö innan man agerar? Fenomenet har blivit väldigt tydligt i vårt land de senaste...

Byråkraterna tar våra liv i dessa coronatider – Lägg ner landstingen!

Sveriges nya adel heter inte Gyllenkrona eller Lejonsvärd, den utgörs istället av människor som kommit upp sig...

Det är vänsterns fel att somalier smittas med Corona, när man tillåter 20 pers i samma lägenhet

Att flera somalier dött pga. coronavirus har skapat kritik mot dessa människor som grupp i sociala medier,...

När statsepidemiolog Tegnell lyfter jämställd marxism och inte viruskamp bör han bytas ut

Det är tydligt att våra grannländer har diametralt motsatta uppfattningar jämfört med vår statsepidemiolog Anders Tegnell som...

Senaste replik

Det är "Liberalerna" som hotar demokratin när SD inte kan kritisera Public Service eller övrig s.k. "kultur"

Att vara kritisk till att man upplever public service som väldigt vänstervinklat...

Fler av våra artiklar: