onsdag, januari 26, 2022

Har media förlorat sin journalistiska roll?

Senaste artiklar

Ska döda svenskars pengar gå till etniska eller religiösa extremister?

För de allra flesta som inte röstar vänster har det blivit uppenbart...

Friserar regeringen migrationsiffrorna genom Samhall?

Om det är något man vet när det kommer till socialdemokratiskt regeringsinnehav...

Höga elpriser kan snabbt leda till en fastighetskris

Jag har i ett flertal artiklar under många år diskuterat att nästa...
Mario Bosson
Mario Bossonhttp://www.mariobosson.se
Redaktör // mario.bosson@fornuft.se

Kritiken mot Donald Trumps uttalande om ”skitländer” har inte väntat på sig. De stora medierna i Sverige återger nyheten i stort sett utan kritiskt resonemang, omvärldsanalys och bakomliggande faktorer. Man gör det enkelt för sig och väljer att tala om allt som rasism. Svenska medier väljer att återge ett urval av andras reaktioner på Trumps uttalande eller att i bästa fall göra en analys om rasism. Man undviker att ställa händelsen i ett större perspektiv och undviker att göra analysen av den komplexa verkligheten. Frågan om kompatibilitet mellan länder i migrationsperspektiv är högaktuell även för vår del. Media kunde ha gjort en ansträngning att leda om en annars rätt tråkig rapportering med drag av sensationsjournalistik till en mer konstruktiv fråga för läsarna.

I Sverige har det under en tid förts en debatt om invandringens effekter på samhället. Människor från kulturer relativt olika den svenska har svårt att komma in i samhället. Det talas öppnare om värderingar och praktiker från andra länder och kulturer som inte passar in i vårt lands värdegrund och egen praktik.

Frågan gäller om det finns mer eller mindre välfungerande länder, mer eller mindre välfungerande kulturer och traditioner? Frågan kan aldrig avgöras helt objektivt då vi när vi bedömer andras kulturer inte kan undgå att vi är färgade av vår egen. Men vi utgår från värden som demokrati, ekonomisk tillväxt, utbildningsnivå, sekularisering, kvinnofrid, individens frihet, jämställdhet, stabilitet etc. Kan vi då säga att vissa länder är mer välfungerande än andra, är vissa länder mer lika varandra i dessa avseenden än andra? Har det någon betydelse?

VI behöver också skilja på begreppen humanitär hjälp och invandring. Om vi testar tanken i en företagskontext kan humanitär hjälp, fristad för flyktningar jämföras med att ta emot en praktikant.  Företaget betalar ingen lön men har ändå oftast en kostnad för praktikanten då annan personal behöver avsätta tid för handledning etc.

Företaget tar denna kostnad för att ge unga människor en inblick i arbetslivet och i det aktuella företaget.

Men när företaget ska anställa ställs helt andra och betydligt högre krav på kompetens både professionell och personlig. Personen ska inte bara kunna utföra vissa arbetsuppgifter utan också vara utvecklingsbar och ha en personlighet som passar in i den rådande kulturen.

Medan praktikanter tas emot närmast rutinmässigt genomgår den sökande till en anställning mer eller mindre rigorösa kontroller, tester och intervjuer. Detta därför att företaget har ett större åtagande för individen vid en anställning varpå den anställde också måste kunna leverera för företaget viktiga värden.

Flyttar vi tillbaka perspektivet till nationell nivå blir frågan om det har någon betydelse för mottagarlandet från vilka länder, kulturer, värderingssystem som man tillåter invandring (anställning)?
Svaret på frågan modereras av andra faktorer som tillgång på arbete, bostäder, samhällets förmåga att absorbera nykomlingarna, antalet nykomlingar mm.

Är det lättare för invandrare från de andra skandinaviska länderna att finna sig till rätta här och vi med dem än om invandrarna kommer från MENA-länder?

I alla sådana frågeställningar utgår vi från generaliseringar, vi bedömer i första hand gruppen och gruppens förmåga. Företaget tar ställning till om de ska rikta sina rekryteringar till gruppen gymnasiestudenter eller till gruppen högskolestudenter även om det finns variationer på individnivå.

Det är i rapporteringar som denna som bristerna i svensk media uppenbaras. Det tycks vara mer de egna åsikterna som kommer fram och mindre av det breda perspektivet som en läsare behöver. Det som saknas i svensk media är ett  ” å andra sidan”-resonemang, i det här fallet, om vad som kan ha föranlett Trumps uttalande. Att Trump använder ordval som han gör kan självklart kritiseras men vad (var) är den större bilden?

Slutligen skulle man skulle kunna travestera Trumps uttalande med frågan om vi behöver de traditionella medierna i Sverige och självklart JA vi behöver dem men vi skulle önska att de var mer objektiva och vidsynta i sina analyser.

0
0
rösta
Article Rating
Dela våra artikel

Kommentera utan Facebook

0 Comments
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

Senaste ledare

När SVT:s reporter frågar Ulf Kristersson om kollektivavtal visar man att man inte begripit någonting

Det är uppenbart att SVT:s reporter saknar ideologisk förståelse, samtidigt som många inte förstår vem som egentligen är den extreme. Det är därför mycket roligt när SVT:s journalist försöker göra en affär av att Ulf Kristersson ev. inte har kollektivavtal, Kristersson har nämligen inte det på sitt partiprogram.

Senaste replik

Fler av våra artiklar:

0 0 rösta
Article Rating
Dela våra artikel
0
Delta gärna i diskussion och kommentera nedan!x
()
x