lördag, oktober 23, 2021

Det hemliga talet som aldrig kommer hållas

Senaste artiklar

Hur kan man ha förtroende för någon som bara ägnar sig åt epitet dvs, mobbing?

När jag var liten fick jag höra att människor som mobbade andra var...

Är Miljöpartiet på 3 % orsaken till att klimatet blir ämnet på SVT:s partiledardebatt?

Idag går det knappast att öppna en tidning utan att minsta väderfenomen kopplas...

När (S)ocialisterna utser ny ledare visar de tydligt hur mycket de föraktar demokrati.

Att Stefan Löfven kastar in handduken från en dag till en annan borde...
Staffan Marklund
Staffan Marklundhttps://tradetsmakadetorsdag.wordpress.com/
Staffan Marklund är en bloggare med primärt marknadssocialistisk och antiimperialistiskt perspektiv. Staffan har en kandidatexamen i retorik, kallar sig frihetlig socialist och  radikaldemokrat.

Efter Stalins död höll hans efterträdare, Nikita Chrusjtjov, ett tal till partikongressen som fick flera ur åhörarskaran att drabbas av hjärtinfarkter. Talet tros även ha orsakat ett antal självmord. Det uppseendeväckande med talet var att det innehöll information lyssnarna redan kände till allt, eller närmast allt om. Det var en redogörelse över Stalins förtryck för en publik som medverkat i stalinismen. Chocken kom inte av avslöjandet, utan att den gemensamma lögnen dog. Talet kom att kallas ”det hemliga talet.” Marxisten Malcolm Kyeyune har förutspått att Sverige framöver kommer få ett liknande tal om vår invandringspolitik. Här kommer tesen drivas varför Kyeyune förutsägelse är överdrivet optimistisk, den svenska lögnen kommer inte dö.

Den amerikanska motsvarigheten till SCB har räknat ut att USA:S majoritetsbefolkningen kommer övergå till minoritet vid 2044, något som liberala Huffington Post skämtar om i följande video. Även om Trump skulle kunna driva igenom sina mest ambitiösa migrationsåtstramningar, skulle det endast senarelägga övergången med fem år, skriver Washington Post.

Det är här inte menat att utvärdera om en sådan demografisk övergång är önskvärd eller ej, det som avhandlas är de mediala och politiska reaktionerna.

I Douglas Murrays bok ”Strange death of Europe” tar han upp att Sveriges största befolkningsgrupp (de så kallade ”majoritetssvenskarna”) har en övergång från majoritet till minoritet framför sig inom de flesta svenskars livstid, enligt flera demografiska skattningar (Kapitel 16). I intervju med SR togs inte det segmentet ur boken upp, ämnet lyftes inte av intervjuaren. Talande nog togs inte heller stycket upp där han kallar Svensk press ovanligt ensidig och likriktad (Kapitel 15).

För att förtydliga, Murray har inte hittat på prognoserna. Det kom ut en studie om detta så sent som 2018 (Tarvainen 2018). Som byggde på en tidigare undersökning av en professor emeritus i demografi (Coleman 2006:416). Thomas Lindh, dåvarande forskningsledare för institutet för framtidsstudier i Stockholm, har i rollen av expertvittne sagt till Metro att år 2050 kommer hälften av Sveriges befolkning bestå av invandrare eller andragenerationensinvandrare (“Fattighjons-Sverige hotar” i Metro 2005/09/06, se sida 6). Timbros Andreas Johansson Heinö redogjorde nyligen för invandringen hittills med orden:

Omfattningen av de senaste decenniernas migration saknar motstycke inte bara i vår egen historia, den är också exceptionell i jämförelse med historiskt betydande invandrarländer som USA. […] Den förvandling som ägt rum i Sverige – från ett av världens mest homogena samhällen till ett av mest mångkulturella – är så omfattande att den snarare befinner sig på samma abstraktionsnivå som ’industrisamhället’ eller ’välfärdsstaten’.

Akademikern Tobias Hübinette hävdar att år 2030 kommer cirka 55% av Sveriges arbetsföra invånare ha utländsk härkomst, hänvisande till SCB menar han att 2045 kommer 50-55% av samtliga invånare att ha utländsk bakgrund.

I en artikel där han försökte förklara Trumps framgång, skrev proffesor Jeffrey A. Winter:

No European country or European transplant nation has ever undergone a shift from Caucasians being the overwhelming majority to being minority white. It is uncharted territory socially and politically. And it is unclear whether such a profound change can unfold without a democratic country sliding into fascism.

Mig veterligen har huvudskåran i svensk media inte rapporterat alls om prognoserna, och verkligen inte delgjort hur radikala ändringar vi redan genomgått är; med undantag för Metros fåordiga intervju med Lindh.

Brittiska vänstertidningen The Guardian har samtidigt skrivit om att samma befolkningsmässiga övergång förutspås av experter äga rum i både USA och Europa. The Telegraph har rapporterat om samma sak, med uttryckligt fokus på att muslimer specifikt kan bli en majoritet – och vid ett annat tillfälle rapporterat utan fokus på religiös tillhörighet. Brittiska högertidningen The Express har skrivit om övergång för Storbrittanien specifikt. Norska NRK har också skrivit om en sådan övergång för hela Europa, men i en försiktig och mer spekulativ ton.

En forskare delgav till mig stor frustration över att hans prognoser inte rapporterades om i Svensk media. I ett utbyte med en journalist fick jag höra att denna fann studierna för bristfälliga för att sätta i tryck. Han sa sig dock inte orka förklara vad dessa brister var. Kan det vara så att Sveriges journalister alla är bättre kontrollerare av fakta än de som fackgranskar vetenskapliga tidskrifter? Att Amerikanska och Brittiska reportrar bara saknar samma källkritiska förmåga – eller att svenska mediaanställda på andra sätt är bättre än utländsk kollegor?

Under lång tid var det mer eller mindre detta som presskåren sa. Det talades öppet om att ”våga vägra debatten”. Åsa Linderborg, tidigare kulturchef på Aftonbladet, sa att: ”Alla dom länder där man sagt vi måste ta debatten, [… där har det lett till] en förskjutning som gör att man legitimerar de här främlingsfientliga krafterna […att ta debatten] är att kompromissa om de viktigaste värdena vi har” PK-debatt: Våga (vägra) debatten” Publicistklubben, se från 1 timma och framåt)

Erfarenheterna från flera anonyma journalister sammanställdes i en ledare 2016, där de vittnade om att att den svenska vägran att ta debatten kunde uttrycka sig i milda saker så som att ändra ordval, till att klippa bort intervjuobjekts redogörelser om delar av dessa föll utanför en svart-vit världsbild, till att helt skippa reportage. En journalist som farit runt bland olika arbetsgivare, uppgav att det fanns en uttalad eller outtalad policy kring detta på alla hans arbetsplatser. Jenny Persson har i en bekännelse skrivit att ”Jag vill skriva om [laddade frågor kopplat till invandring…] Jag kan inte göra det, för gör jag det så kan jag ge mig fan på att alla ni svennenassar […] går och röstar på SD” (2012/05/19 ”Människor måste kunna leva tillsammans” HelaGotland). Ann-Charlotte Marteus har uppmärksammats många gånger för sitt erkännande om medverkande i den mediala snedvridningen.

Efter flyktingkrisen har tonen i sången ändrats något. Frida Jansson har erkänt att det funnits en ”åsiktskorridor” gällande invandring. Men hävdar att den nu inverterats, att det är kritiker av generös invandring som åtnjuter hegemonisk ställning. Rouzbeh Djalaie menar även han att ett ”paradigmskifte” av liknande slag har ägt rum. Det är svårt att ta deras analys på allvar, men de får gärna motbevisa kritikerna. Tvivlarna får skäl att byta åsikt så fort landets större tidningar rapporterar om den beräknade övergången från majoritet till minoritet – fram tills detta sker är skepticismen minst sagt befogad.

Om vi bortser från dessa apologeter, inser vi att den faktiska ändringen i det mediala landskapet inte är radikal. Låt oss först konstatera hur det var innan den ändring som Jansson och Djalaie gör en stor sak av. Högerekonomen Jan Tullberg skrev 2014 att: ”I den etablerade doktrinen ingår att förneka att det finns en reell censur. […] Med jämna mellanrum förespråkas dock […] censuren […] De argumenterar parallellt för att media skall fortsätta att ’vägra ta debatten’ och att ’munkaveln är en myt'” (Tullberg, Jan (2014, andra upplagan) ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” Lyeikon – sida 41). Han tycks ha slagit huvudet på spiken gällande hur situationen såg ut innan 2015.

Vad har då hänt därefter? Till dubbeltänket av: ”det finns ingen medial snedvridning, men samtidigt är det livsviktigt att snedvridningen upprätthålls” har bara en tredje position tillkommit – det har upphöjts till trippeltänk med tillägget: ”en medial snedvridning har funnits och var klandervärdig men har nu frivilligt avskaffats av samma aktörer som upprätthöll förvrängningen, detta vet vi för medlemmar ur skrået som tidigare bedrog oss är vänliga nog att berätta att de slutat mygla”.

Nu närmar vi oss orsaken till att Kyeyunes syner i kristallkulan ifrågasätts. Anledningen till att våra riksdagsledamöter inte kommer behöva söka upp hjärtläkare efter att någon sanningssägare avhandlat statistik de redan känner till. Varför det inte kommer att komma någon självmordsvåg bland skuldtyngda medverkarna i vad Janne Josefsson kallat ”det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört”. Livförsäkringsbolagen för dessa yrkesgrupper kan andas ut av en anledning; att Sverige aldrig haft en Stalin.

Chrusjtjov kunde hålla sitt tal för att den gemensamma lögnen hade en central bärpunkt. Den upprätthölls av den röda tsaren. Det svenska fufflet påtvingas inte uppifrån. Det finns ingen censurbyrå som tvingat journalisterna som citerats här att bedra sig själva och andra. Ändringen i ton orsakad av flyktingkrisen, är ett utslag av att gemensamma lögner inte helt kan sväva fritt från materiella realiteter, periodvis måste man anpassa sig till starka motgångar. Men dessa narrativa nödåtgärder är bara ett tecken på att lögnens mekanismer är friska. De kan snarast jämföras med när domedagssekter flyttar fram datumet för apokalypsen. Visst det var lite olägligt att man blivit objektivt överbevisad, men inget som lite viljestyrka inte kan rå på.

Artikeln publicerades 2020-06-25, redigerades efter publicering vid 2020-06-25.

0 0 rösta
Article Rating
Dela våra artikel

Kommentera utan Facebook

0 Comments
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer

Senaste ledare

Senaste replik

Fler av våra artiklar:

0 0 rösta
Article Rating
Dela våra artikel
0
Delta gärna i diskussion och kommentera nedan!x
()
x