Ian Fernheden

Chefredaktör och Ansvarig utgivare

Lär känna mig

Utbildning och Bakgrund

Hej! Ian Fernheden heter jag och driver sedan ett flertal år tillbaka Tidskriften Oberoende Förnuft. Jag har tidigare bakgrund inom Moderaterna men lämnade partiet vid Decemberöverenskommelsen eftersom den enligt mitt tyckte stred mot demokratin. Jag har studerat internationell ekonomi, och är mycket intresserad av både svensk och utrikespolitik. Ursprungligen från Stockholm men bor sedan några år i Kristianstad och Skåne.

En modern konservatism

Politiskt sett är jag konservativ även om jag värnar många klassiskt liberala värderingar som nationalstaten, yttrandefriheten, demokratin samt alla de friheter som borde falla på alla individer. Utöver skrivandet är jag lyrisk tenor, vilket gör att jag brinner för riktiga kulturfrågor dvs. inte kön på väggar eller feministiska krukor utan sann konst och exempelvis opera. Konst är inte uttryck, det handlar istället om att med hög kvalité erbjuda människor glädje genom sitt konstnärskap. Jag har tjänstgjort i Amfibiekåren, och är uttalad rojalist. Under lediga stunder hittar ni mig i havet som dykare, på salsagolv eller i diverse intressanta sammanslutningar. Min journalistiska förebild är Tintin, eftersom han i någon mening utgör den ärlighet och hederlighet dagens propagandister till press inte kan relateras till.